Flow ve výtvarném umění a výtvarné výchově

Název: Flow ve výtvarném umění a výtvarné výchově
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 12-18
Rozsah
12-18
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Flow je procesem, který bývá zaměňován za neurčitý pojem plynutí, prchavosti a nečinnosti. I přes určitou éterickou, ale pevnou podstatu je jevem smyslovým a vyžaduje zapojení celého člověka: myslícího, cítícího, tvořivého, spolupracujícího a především radujícího se. Je to proces zachycující tryskající proud tvořivosti, niterný ale i plný zaujetí. Při bližším pohledu je to také sled kroků, stupňů, které mají tento radost provázející proud aktivovat a přiblížit. Tímto způsobem se stává metodicko-pedagogicky uchopitelnější.
Flow as a process, is sometimes misunderstood and taken as a process of floating, an ephemeral term, which is absent from activity. Despite its ethereal, but solid substance, it is a phenomenon on basis of the senses and therefore it requires all man, thinking, feeling, creative, cooperative and foremost joyful. It is a process showing a spring of creativity in motion, touching self but also bursting with energy. A detailed look shows it as a process of steps, which should simulate and activate this process full of enjoyment. That is the moment, which makes flow more treatable for purpose of education in a methodological way.
Reference
[1] Babyrádová, H., Havlíček, J. (2009). Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Brno: Masarykova univerzita.

[2] Brockberg, K. H. (2006). OneLiners: Two Case Studies of Flow and Futility. Teaching & Learning, 20(2), 132–149.

[3] Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity flow and the psychology of discovery and invention. Harper Collins.

[4] Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. Psychology of optimal experience. Harper and Row.

[5] Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha: Nakladatelství Lidové noviny

[6] Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I. S. (Eds). (1988). Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. New York, NY, US: Cambridge University Press.

[7] Cziksentmihalyi, M. (1990). Art od seeing an interpetation of the aesthetic encounter. USA: J. P. Getty Museum.

[8] David, J. (2008). Století dítěte a výzva obrazů. Brno: Masarykova univerzita.

[9] Ébert-Zeminová, C. (2011, zima). Narkissos a Kronos. Revue psychoanalytické psychoterapie XIII. ročník, číslo 2 Čas a psychoanalýza s. 52 Praha: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii.

[10] Hanuš, R., Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada.

[11] Jirásek, I. (2004, březen). Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, 1, 5–10.

[12] Kircher, J. (2001, duben). Sport a prožitek. Prožitek v kontextu dnešní doby, FTVS , 73–74.

[13] Klumparová, Š. (2007). Flow v estetickém zážitku, aneb o štěstí ze čtení. Dostupné z: http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=40 (dne 20. 10. 2013)

[14] Kossak, M.S. (2009, únor). Therapeutic Attunement: A transpersonal view of exressive art therapy. Arts in Psychotherapy, 36(1), 13–18. | DOI 10.1016/j.aip.2008.09.003

[15] Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplné existence. Praha: Grada.

[16] Eby, D., Lehmann, J.: On Awareness and Creative Expression. rozhovor, online zdroj (dne 19.5.2014) dostupné z: http://talentdevelop.com/interviews/jlehman.html

[17] Mooney, C. G.(2000). Theories of Childhood: introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget and Vygotsky. USA: Redleafpress.

[18] McLuhan, M.(1964). Understanding Media: The Extension of Man. NY: Singnet Book.

[19] Read, H. (1974). Education through Art. New York: Pantheon Books.

[20] Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada.

[21] Uhl-Skřivanová, V.: Vývoj a proměny umělecko-pedagogických koncepcí v Německu v 2. polovině 20. století a 21. století (2011, s. 25–31). In: Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, vydání první ISBN 978–80–7394–261–8.