Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů

Název: Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů
Variantní název:
  • Character strengths and academic motivation in relation to flourishing in Czech university students
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 24-39
Rozsah
24-39
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Výzkumná studie se zabývá aktuálními tématy pozitivní psychologie. Hlavním cílem je prozkoumat vztah mezi optimálním prospíváním, využíváním silných stránek charakteru a akademickou motivací vysokoškolských studentů. Pro sběr dat, který probíhal na jaře roku 2014 pomocí online anonymního dotazníku, byly použity metody The PERMA Profiler (Kern & Butler, 2013), The Strengths Use Scale (Govindji & Linley, 2007) a The Academic Motivation Scale (Vallerand et al., 1992). Výzkumný soubor tvořilo 403 studentů českých vysokých škol. Získaná data byla zpracována pomocí statistického programu SPSS. Výsledky naznačují, že studenti s vyšší mírou optimálního prospívání více využívají svých silných stránek a uplatňují vnitřní motivaci ke studiu. Výsledky mohou nalézt uplatnění ve výchovně-vzdělávacím procesu při zavádění programů pozitivní edukace zaměřených na identifikaci a rozvoj silných stránek charakteru studentů.
This study examines current topics of positive psychology. The main aim of the study is to explore relations between flourishing, use of character strengths and academic motivation among university students. The online anonymous data collection took place in spring 2014. We used following methods: The PERMA Profiler (Kern & Butler, 2013), The Strengths Use Scale (Govindji & Linley, 2007) and The Academic Motivation Scale (Vallerand et al., 1992). The research sample consists of 403 Czech university students. Obtained data were processed in statistical programme SPSS. The results show that flourishing students use their character strengths and they are driven by inner motivation. The results may find use in educational process, specifically in the implementations of positive education programs aimed at identifying and developing character strengths of students.