Informační chování nadaných dětí : předběžné výsledky kvalitativní studie

Název: Informační chování nadaných dětí : předběžné výsledky kvalitativní studie
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 39-44
Rozsah
39-44
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Kvalitativní studie byla primárně zaměřena na identifikaci možných rozdílů v informačním chování mezi nadanými dětmi a běžně rozumově nadanými v předškolním období. Hlavním cílem předkládané studie bylo prozkoumat, jakým způsobem kladou mimořádně nadané děti otázky, z jakých zdrojů a jakým způsobem čerpají informace. Výzkumnou skupiny tvořily mimořádně nadané děti a děti s běžným rozumovým nadáním v pregramotném období.
Note
Vázáno k: GAČR Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném věku P407/11/0426.
Reference
[1] Cooper, L. Z. (2002). A case study of information-seeking behavior in 7-year-old children in a semistructured situation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(11), 904-922. | DOI 10.1002/asi.10130

[2] Havigerová, J. M. (2011). Information behavior of gifted children in the pre-literate stage. Nepublikovaný rukopis.

[3] Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní. Praha, Grada.

[4] Krejčířová, D., Boschek, P., & Dan, J. (2002). WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti, Wechsler, D., česká verze. Praha, Testcentrum.

[5] Langmeier, J. & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha, Grada Publishing, a.s.

[6] Mansor, Y. (2002). Research in children's information seeking behavior. International Association of School Librarianship, 99-110.

[7] Průcha, J. (2011). Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha, Grada Publishing, a.s.

[8] Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha, Portál.

[9] Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha, Karolinum.