Devět desetiletí psychologie na Masarykově univerzitě v Brně

Název: Devět desetiletí psychologie na Masarykově univerzitě v Brně
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 87-93
Rozsah
87-93
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek shrnuje vznik a vývoj výuky psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Psychologický ústav filozofické fakulty v Brně je nejstarším univerzitním učilištěm na území bývalého Československa. Je uváděn kvalitativní i kvantitativní nárůst přednášených disciplín i počtu posluchačů.
Reference
[1] Brzezinski, J., Dolinski, D., & Strelau J. (2004). Standardy kształcenia na pięcioletnich studiach psychologicznych. Założenia, doświadczenia, nowe wyzwania. Konferencja Nowe standardy kształcenia na pięcioletnich studiach magisterskich z zakresu psychologii, Warszawa.

[2] Reykowski, J. (2004). Założenia europejskich studiów psychologicznych a kształcenie psychologiczne w Polsce. Konferencja Nowe standardy kształcenia na pięcioletnich studiach magisterskich z zakresu psychologii, Warszawa.

[3] Svoboda, M. (1974). Vývoj učebních plánů oboru psychologie na brněnské univerzitě v letech 1948-1973. In: Sborník prací FF BU, řada I, 9, 141-151.

[4] Svoboda, M. (1992). Přijímací řízení na vysoké školy v nových podmínkách. 16. Olomoucké psychologické dny.

[5] Svoboda, M. (1996). Kreditní systém studia psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In: Retrospektíva, reality a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov. Bratislava.

[6] Svoboda, M. (2006). Sto let od narození profesora Roberta Konečného. Universitas, 2: 63 – 65.

[7] Svoboda, M. (1998 a). Komparace tradičního a kreditního studia psychologie na FF MU v Brně. Přednáška na Univerzitě Poznaň.

[8] Svoboda, M. (1998 b). Kontinuita a diskontinuita ve vzdělávání psychologů. XIV. Psychologické dny, Olomouc.

[9] Svoboda, M., & Stránská, Z. (2008). Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra). XXIV. Psychologické dny, Olomouc.