Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku

Název: Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku
Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24
Rozsah
19-24
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato studie byla realizována jako součást širšího výzkumu faktorů zdraví podporujícího a ohrožujícího chování. Cílem studie bylo prozkoumat hodnotové orientace studentů Univerzity 3. věku; tento soubor představoval zástupce aktivní populace seniorů. Výzkumný soubor tvořilo 113 studentů Univerzity 3. věku Masarykovy univerzity v Brně. Hodnotová orientace byla zjišťována dotazníkem vlastní konstrukce, zčásti založeném na tradičním Rokeachově nástroji. Studenti Univerzity 3. věku si vysoce cení především rodinného zázemí, následují hodnoty spojené se zdravím a fyzickou kondicí, nezávislost na péči okolí, láska a přátelské vztahy, štěstí a vnitřní harmonie.
The study was conducted as a part of a large research project, focused on factors of health supporting/threatening behavior. The aim of this part of the study was to explore the value system of the University of the Third Age students. The sample consisted of 113 students of the University of the Third Age, run by Masaryk University in Brno. The value system was measured by an instrument designed just for our research project; it was partly based on traditional Rokeach's instrument. The University of the Third Age students highly rated family, health and physical fitness, independence on a care, love and friendship, happiness and inner harmony.
Reference
[1] By Lau, R. R., Hartman, K. A., & Ware, J. E. (1986). Health as a value: Methodological and theoretical considerations Health psychology, 5 (1), 25–43. | DOI 10.1037/0278-6133.5.1.25

[2] Feather, N. T. (1986). Cross-cultural studies with the rokeach value survey: The flinders program of research on values Australian Journal of Psychology, 38 (3), 269–283. | DOI 10.1080/00049538608259014

[3] Křivohlavý, J. (2011). Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha: Grada.

[4] Lemieux, A. & Sauve, G. (1999). Values of senior citizens enrolled in a university curricula versus those who are not Educational Gerontology, 25 (1), 67–88. | DOI 10.1080/036012799268025

[5] Rokeach, M. (1979). Understanding Human Values: Individual and Societal. New York: Free Press.

[6] Sak, K., & Kolesárová, K. (2012). Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada.

[7] Sun, J., & Wang, X. (2010). Value differences between generations in China: A study in Shanghai Journal of Youth Studies, 13 (1), 65–81. | DOI 10.1080/13676260903173462