Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka : památce Jarmily Háskové 1936–2008

Název: Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka : památce Jarmily Háskové 1936–2008
Variantní název:
  • Atomic Absorption Analysis of a Denar Hoard from an Early-mediaeval Burial Ground in Vrbno u Mělníka : in the memory of Jarmila Háskova 1936–2008
  • Die Atomabsorptionsanalyse eines Denardepots aus einem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Vrbno bei Mělník
Přispěvatel
Bek, František (jiná role)
Sychra, Vladimír (jiná role)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 451-461
Rozsah
451-461
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Byla provedena analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka u 23 denárů. Depot obsahoval 128 denárů a je datován nejmladší ražbou Vladislava II. (před rokem 1158). Z toho analýzy 1–13 Vladislav I. (1109–1117, 1120–1125), dále vzorek 14–17 Soběslav I. (1125–1140), dále č. 18–21 Vladislav II. (1140–1172, od roku 1158 král) a na srovnání přiřazeny rozbory 22–23 Soběslav II. (1173–1178). Byl sledován obsah stříbra u jednotlivých typů. Zjištěn značný rozptyl obsahu stříbra i v rámci jednotlivých typů, takže nelze spolehlivě určit, jak se uplatnilo v detailu "renovatio monetae". Rozbory jsou nejen cenným příspěvkem, ale současně i podnětem, zda následné řazení jednotlivých typů není někdy pouze mechanické spíše než chronologické. Analýzy budou jistě podkladem nejen dalšího studia, ale rozšíří základnu našeho poznání.
This article centres upon the analysis of a denar hoard from an early-mediaeval burial ground in Vrbno u Mělníka; 23 denars are analysed. The hoard, containing 128 denars, is dated by its most recent coins, those of King Vladislav II (before 1158). The following coins are analysed: nos. 1–13 Vladislav I (1109–1117, 1120–1125), nos. 14–17 Soběslav I (1125–1140), and nos. 18–21 Vladislav II (1140–1172, king from 1158), with series 22–23 added for comparison: Soběslav II (1173–1178). The proportion of silver in the individual types was estimated. The analyses revealed a considerable range of silver content even within individual types, and thus it cannot be reliably determined in detail how silver was employed in any renovatio monetae. The analyses are a valuable contribution, but at the same time they pose a challenge as to whether the classification of types is not in some cases merely mechanical rather than chronological. The analyses will, beyond doubt, provide groundwork for further study and will also expand upon existing knowledge.
Note
Technická spolupráce František Bek - Vladimír Sychra.