Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1997, roč. 46, č. H32