K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek

Název: K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek
Variantní název:
  • On the dating of the first stage in the construction of the Romanesque church of St. Martin in Bernartice, Písek district
  • Zur Datierung der ersten Bauetappe der romanischen St. Martinkirche in Bernartice, Bezirk Písek
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 369-372
Rozsah
369-372
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského kostela sv. Martina v Bernarticích jsou současné s výstavbou západního štítu jeho lodi. Dendrochronologická analýza prokázala, že jak dřevo latí, tak dřevo nosníku lešení štítu pochází z jedlí smýcených v zimě 1222/1223.
Dendrochronological analysis has shown that the uniquely preserved remains of roof laths from the Romanesque Church of St. Martin in Bernartice are contemporaneous with the construction of the western front of the church nave. The fir timber that forms the laths and the front girder was felled in the winter of 1222/1223.
Reference
[1] BECKER, B.–GIERTZ–SIEBENLIST, V., 1970: Eine über 1100jaehrige mitteleuropäische Tannenchronologie, Flora 159, 310–346.

[2] BŘICHÁČEK, P., 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera. Milevsko.

[3] BŘICHÁČEK, P., 2009: Archeologický výzkum jádra premonstrátského kláštera v Milevsku (okr. Písek). In: Mašek, M.–Sommer, P.–Žemlička, J. a kol., Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace, 91–106. Praha.

[4] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice – Die mittelalterliche Architektur Südböhmens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. České Budějovice.

[5] KYNCL, J., 2005: Dendrochronologické datování dřeva. In: Vinař a kol., Historické krovy II, 156–170. Praha.

[6] MENCL, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP 18, 133–146.

[7] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[8] VARHANÍK, J., 1993: Pozůstatky románského zastřešení kostela sv. Martina v Bernarticích – Fragments of the romanesque roof of the St. Martin church in Bernartice, ZPP 53, 122–124.