Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně

Název: Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně
Variantní název:
  • Historical building development of the plot of house No. 24 in Kopečná Street, Brno
  • Die Entwicklung der historischen Bebauung auf der Parzelle des ehemaligen Hauses Nr. 24 in der Straße Kopečná in Brno
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 71-93
Rozsah
71-93
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje výsledky záchranného archeologického výzkumu parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně, který se realizoval v roce 2012. Na jejich základě a po konfrontaci s archivními prameny se podařilo do jisté míry rekonstruovat vývoj a podobu zástavby od druhé poloviny 17. do 60. let 20. století. Parcela byla součástí sídelní struktury brněnských předměstí.
This article sums up the results of rescue archaeological research into the plot of the former house no. 24 in Kopečná Street, Brno carried out in 2012. Based on these results and upon comparison with archive sources, it was possible to partially trace back the development and form of building on the plot from the second half of the 17th century until the 1960s. The plot was part of the settlement structure of Brno suburbs.