Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov)

Název: Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov)
Variantní název:
  • Preliminary interpretation of Wehrmacht field fortification features near Pasohlávky (Brno-venkov District)
  • Vorläufige Interpretation der Feldbefestigungsobjekte der deutschen Wehrmacht bei Pasohlávky (Bezirk Brno-Land)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 319-333
Rozsah
319-333
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při výzkumech u obce Pasohlávky (okr. Brno-venkov) a pod Hradiskem u Mušova se podařilo odkrýt také pozůstatky polního opevnění ze závěru druhé světové války. Bylo součástí delšího fortifikačního systému, který vybudovala německá armáda na konci dubna 1945. Sovětská armáda dosáhla německých pozic 23. dubna, poté započaly dlouhé boje, které se na lokalitě protáhly až do 7. května. Příspěvek se zaměřuje na předběžné vyhodnocení funkce 86 zahloubených objektů, které je možno dle tvarových a rozměrových charakteristik rozdělit do několika kategorií. S pomocí dobových písemných pramenů (ženijních příruček) lze objekty dále interpretovat. Nejběžnějším typem byly okopy pro dva stojící střelce, dokumentován byl také kryt pro spojaře či okopy pro ležící nebo klečící střelce, okopy pro družstvo, kulomet nebo minomet.
Archaeological research near the village of Pasohlávky (Brno-venkov district) and below Hradisko u Mušova has yielded, among other things, the remains of a field fortification from towards the end of the Second World War. It was part of a longer fortification system built by the German army in late April 1945. The Soviet army reached the German positions on 23 April 1945, marking the beginning of extended military engagement in the area that lasted until 7 May 1945. This paper seeks to make a preliminarily assessment of the functions of 86 sunken features. They may be divided into several categories, based on their shapes and dimensions. The features can be further interpreted in the light of period written sources (field military engineer manuals). Most common were trenches used as firing positions for two standing soldiers, a dugout for communications, and trenches used for kneeling or prone soldier, while trenches for squads, a machine gun position and a mortar position were identified as well.
Reference
[1] BELLONA PUBLICATIONS LIMITED 1969: Merkblatt 57/5 (Anhang 2 zur H. Dv. 1a, Seite 57, lfd. Nr. 5). Bildheft Neuzeitlicher Stellungsbau. Vom 15. 9. 42. Nachdruckeinschl. eingearb. Berichtungen nach dem Standevom 11. 3. 43. German Field Works of World War II. Hawthorn Hill.

[2] BORTLÍKOVÁ, I., 1988: Osvobození okresu Břeclav Rudou armádou v roce 1945 ve světle obecních kronik. Diplomová práce, rkp. ulož. v SOkA Břeclav.

[3] HOLEČKOVÁ, S., 2014: Ztráty 7. gardové armády v bojích o Brod nad Dyjí, Ivaň, Mušov a Pasohlávky – Verluste der 7. Gardearmee in den Kämpfen um Goldenfurth (Brod nad Dyjí), Eibes (Ivaň), Muschau (Mušov) und Weißstätten (Pasohlávky), JM 50, 310–341.

[4] KOMORÓCZY, B., 2000: Mušov (k. ú. Pasohlávky, okr. Břeclav), PV 41 (1999), 145–147.

[5] MOSHENSKA, G., 2012: The Archaeology of the Second World War. Uncovering Britain's Wartime Heritage. Barnsley.

[6] MÜLLER-KISSING, J., 2015: Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Deutsche und amerikanische Feldbefestigungen von 1945 bei Detmold-Berlebeckam Teutoburger Wald, Mitteilungen der Deutschen Geselschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 28, 187–194.

[7] OBERKOMMANDO DES HEERES 1944: Merkblatt 57/5. Bildheft Neuzeitlicher Stellungsbau. Vom 1. Juni 1944.

[8] RAK, M., 2013: Archeologie konfliktů 20. století. In: Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata (Vařeka, P., ed.), 115–136. Plzeň.

[9] SAUNDERS, N. J., 2010: Killing time. Archaeology and the First World War. Brimscombe (2nd edition).

[10] SCHILDBERGER, V., 1987: Organizace, výzbroj a označení fašistických vojsk na Moravě v dubnu a květnu 1945. In: Morava v boji proti fašismu I. Studie k dějinám Moravy v 19. a 20. století I. (Halama, V.–Mikulka, J., edd.), 200–217. Brno.

[11] TÖPFER, H., German Tactical Manual. Dostupné z: http://www.gr916.co.uk/assets/pdfs/GermanTactical-Manual.pdf, cit. 26. 11. 2016.

[12] WAR DEPARTMENT 1943: Special Series, No. 9., The German Squad in Combat.

[13] WAR DEPARTMENT 1945: Technical Manual TM-E-30-451. Handbook on German Military Forces.

[14] Память народа::Поиск документов частей. Dostupné z: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=130223120&backurl=division%5C409%20сд%3A%3Abegin_date%5C28.04.1945%3A%3Aend_date%5C28.04.1945, cit. 19. 11. 2016.