Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1989, roč. 38, č. I24

Image
Rok
1989
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0203-4
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Page Title
7-25 Všestrannost výchovy ve společnosti Jůva, Vladimír | pdficon
27-52 Předškolní pedagogika 20. století Monatová, Lili | pdficon
53-61 K pojetí pracovní výchovy Hřebíček, Libor | pdficon
63-79 Utváření osobnosti vysokoškolského učitele Řehořková, Marie | pdficon
81-94 Úloha motivů v profesionální orientaci mládeže Hřebíček, Libor | pdficon
95-114 Sdělovací prostředky a výchova Jůva, Vladimír; Faberová, Marta | pdficon
115-125 Estetická výchova a Československá televize Maradová, Ludmila | pdficon
127-135 Rozhlas a estetická výchova Dolníčková, Dana | pdficon
137-143 Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase Hřebíček, Libor | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
145-146 [Aleksjuk, Anatolij N. a kol. Pedahohika [i.e. Pedahohìka]] Jůva, Vladimír | pdficon
146-147 [Atanasov, Žečo. Istorija na nravstvenoto vazpitanie] Jůva, Vladimír | pdficon
147-148 [Jůva, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti] Maradová, Ludmila | pdficon