Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně

Název: Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně
Variantní název:
  • The historical development of plot no. 1149/3 by Kopečná street, Brno
  • Die historische Entwicklung der Bebauung von Parzelle Nr. 1149/3 an der Brünner Straße Kopečná
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 345-362
Rozsah
345-362
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje výsledky záchranného archeologického výzkumu parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně, který se realizoval v letech 2013 a 2014. Na základě jeho výsledků se zde podařilo archeologické situace rozčlenit do šesti základních fází, které reprezentují stavební vývoj parcely od 13. do 20. století. Parcela byla součástí předměstské osady, jejíž obyvatelé byli ve středověku označováni v písemných pramenech jako "chudí pod Puhlíkem".
This paper sums up the results of rescue archaeological research into plot no. 1149/3 by Kopečná Street, Brno conducted in 2013 and 2014. On the basis of its results it was possible to divide the archaeological contexts into six phases that represent the building development of the plot between the 13th century and the 20th century. The plot was part of a suburban settlement whose inhabitants were referred to in medieval written sources as "the poor below Puhlík Hill".
Reference
[1] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1912, fol. 199.

[2] Archiv města Brna, fond A 1/3, rkp. č. 1914, fol. 11n.

[3] Archiv města Brna, fond A 1/33, inv. č. 718, kart. 175.

[4] Archiv města Brna, Kunzfeld XIIIa 8.

[5] ČERNÁ, L. – ZŮBEK, A., 2015: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Bytový dům Kopečná-Studánka" k.ú. Staré Brno, p.č. 1149/3. Nálezová zpráva č. 16/14 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[6] DEJMAL, M. a kol., 2011: DEJMAL, M. – HOLUB, P. – KOLAŘÍK, V. – MERTA, D. – PEŠKA, M. – SEDLÁČKOVÁ, L. – ZBRANEK, H. – ZŮBEK, A. a kol., Brno (okr. Brno-město), PV 52, 106–133.

[7] FLODROVÁ, M., 1997: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno.

[8] FLODROVÁ, M. – MÜLLER, Z., 2007: Staré Brno. Vyprávění o minulosti nejstarší části města Brna. Brno.

[9] JAN, L., ed., 2013: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno.

[10] KUČA, K., 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

[11] MERIAN, M., 1650: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist, Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtesten Stätte und Plätze in dem Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien. Frankfurt. Použit exemplář uložený v Moravské zemské knihovně v Brně pod signaturou ST3-0035.392.

[12] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Mediaevalia archaeologica 2, 7–158.

[13] PROCHÁZKA, R. – KOLAŘÍK, V. – ZŮBEK, A., 2013: Předměstí. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., ed.), 568–600. Brno.

[14] RELATIONE: Relatione dell assedio di Bruna e de la fortezza di Spilberg. Vienna 1672. Použit exemplář uložený v Moravské zemské knihovně v Brně pod signaturou ST2-0018.958.

[15] VIČAR, O., 1966: Místopis Brna ve 14. století (Předměstí), BMD 8, 226–273.

[16] ZAPLETALOVÁ, D., 2005: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Brno, blok 61, č. akce A62/2004). Nálezová zpráva č. 18/05 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.