Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1985, roč. 34, č. I20

Obrázek
Rok
1985
Rok vydání
1985
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Page Title
[7]-13 Předmět, postavení a funkce zjišťování, hodnocení a posuzování výchovných výsledků v pedagogickém procesu Hartung, Leo | pdficon
[15]-35 Realizace mravní výchovy v socialistické společnosti Jůva, Vladimír | pdficon
[37]-47 Jednota vzdělávání a výchovy ve vyučovacím procesu Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[49]-58 Profesionální orientace mládeže jako společenskovýchovný jev Hřebíček, Libor | pdficon
[59]-75 Pedagogické aspekty zrakových defektů Monatová, Lili | pdficon
[77]-89 Vlastenecká a internacionální výchova Řehořková, Marie | pdficon
[91]-96 Tělesná výchova jako prostředek formování komunistické morálky Hřebíček, Libor | pdficon
[97]-109 Učitelské vzdělávání mezi dvěma světovými válkami Veselá, Zdenka | pdficon
[111]-121 Mimoškolská výchova dospělých a kulturní zařízení Jůva, Vladimír | pdficon
[123]-132 Aktivizace výuky na vysoké škole Novotná, Jarmila | pdficon
[133]-141 Vysoká škola a technika Hnát, Jaroslav | pdficon
Zprávy a recenze – Сообщения и обсуждения – Nachrichten und Rezensionen
Page Title
[143]-144 Životní jubileum profesora Lubomíra Mojžíška Jůva, Vladimír | pdficon
144-146 [Skalková, Jarmila a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu] Jůva, Vladimír | pdficon
146-147 [Jůva, Vladimír; Liškař, Čestmír. Úvod do srovnávací pedagogiky] Hřebíček, Libor | pdficon
147-148 Rozvoj SVOČ na katedře pedagogiky FF UJEP Novotná, Jarmila | pdficon