Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1994, roč. 43, č. I28

Obrázek
Rok
1994
Rok vydání
1996
ISSN
0068-2705
ISBN
80-210-1412-1
Poznámka
  • Pedagogické číslo
  • Sborník vědeckých prací je věnován 75. výročí založení Masarykovy univerzity a 70. výročí založení Pedagogického semináře na Filozofické fakultě.
Obor
Články a studie
Page Title
[5]-33 Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období Veselá, Zdenka | pdficon
[35]-46 Boris Uher : (o svém otci ke 100. výročí) Uher, Jan | pdficon
[47]-50 Jan Uher a jeho filozofie výchovy Schauerová, Alena | pdficon
[51]-57 Metodologické aspekty díla představitelů brněnského pedagogického semináře Hřebíček, Libor | pdficon
[59]-77 I.A. Bláha jako pedagog Sedlák, Jiří | pdficon
[79]-101 Pedagogický seminář MU a jeho účast ve sporech o charakter meziválečné pedagogiky Sup, Jan | pdficon
[103]-109 Pedagogická vědecká sdružení působící v Brně mezi dvěma světovými válkami Hamalová, Dagmar | pdficon
Recenze
Page Title
[111]-112 [Comparative education: contemporary issues and trends. Edited by W.D. Halls] Rabušicová, Milada | pdficon
Zprávy a krátká sdělení
Page Title
[113]-115 Reedukace problémové mládeže Cpinová, Soňa | pdficon
115-116 Grantový výzkum na Ústavu pedagogických věd Hřebíček, Libor | pdficon
116-117 Na návštěvě v USA Filipová, Marie | pdficon