4 (Jaro 2014)

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2014
Ročník: 3
Číslo: 4 (Jaro 2014)
Rok vydání
2014
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
Title Document
Editorial; redakční rada | 3
Kirsch, Otakar
PDF
Články – Articles
Title Document
Historical memory problems reflected in the tasks of museum | 4–7
Verbyc'ka, Polìna Vasylìvna
PDF
Museums in the context of globalization | 8–12
Li, Ailing; Chen, Yunfa
PDF
How the strategies of cultural diffusion build a museum territory | 14–23
Kinoshita, Harumi
PDF
alam al-matāhif: museum studies in Saudi Arabia | 24–33
Cassola, Virginia
PDF
Dokumentace současnosti a nedávné historie : domácí a zahraniční přístupy | 34–35
Dolák, Jan
PDF
Zprávy z muzeí – News from museums
Title Document
Genetics Museum – strength and challenge | 36–37
Sperandio Rangel, Vera Maria
PDF
Podpora vzdělávacích a tréninkových programů pro zaměstnance muzeí z finančních prostředků Evropské unie : příklady z praxe | 38–41
Veselská, Dana
PDF
Úloha muzeí v oblasti neformálního vzdělávání – praktická ukázka využití putovní výstavy | 42–44
Hanzelková, Zuzana
PDF
Pozvánka na konferenci – Conference invitation
Title Document
Muzeo50 – Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně | 45
Mrázová, Lenka
PDF
Recenze literatury – Book review
Title Document
[Poláková, Zdena a kol. Inspiration muzejní pedagogiky 1] | 46–47
Mikulášková, Monika
PDF
Muzeológia a kultúrne dedičstvo č. 2/2014 | 47–48
Csütörtökyová, Dita
PDF
Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií | 48–49
Vyzinová, Barbora
PDF
Muzejní kritika – Museum review
Title Document
Svět tajemných Baltů v MZM | 50–[55]
Mikulášková, Monika
PDF
Taká bola Petržalka : Petržalka v rokoch 1919–1946 | 56–57
Lacová, Dana
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 58
PDF
Title Document
Technické specifikace a ceník inzerce 2014 | 59
PDF