Středověké dýhové misky z Olomouce

Název: Středověké dýhové misky z Olomouce
Variantní název:
  • Mittelalterlichen Daubenschalen aus Olomouc
  • Mediaeval veneer bowls from Olomouc
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 483-499
Rozsah
483-499
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je věnován souboru dýhových misek a jejich částí, které byly získány při záchranných archeologických výzkumech v historickém jádru Olomouce v letech 1979–2000. Dýhové misky z Olomouce vynikají výzdobou, zejména však počtem vypalovaných značek na dýhách. Tento typ dřevěné nádoby se používal od vrcholného do pozdního středověku v identické podobě téměř po celé Evropě. S nejstaršími jedinci se setkáváme v západní Evropě již na konci 12. století, definitivně mizí s nastupující renesancí na počátku 16. století.
The contribution describes a series of veneer bowls and their parts acquired during rescue research in the historical centre of Olomouc in 1979–2000. Veneer bowls from Olomouc feature interesting ornamentation and, in particular, many marks burnt into the veneer. This type of wooden vessel was in use throughout Europe from the high Middle Ages until the late Middle Ages. The oldest specimens come from western Europe, from the late 12th century. The bowls disappeared with the arrival of the renaissance, in the early 16th century.