Výskumy archeologickej expedície Užhorodskej národnej univerzity na hradoch v Zakarpatí

Název: Výskumy archeologickej expedície Užhorodskej národnej univerzity na hradoch v Zakarpatí
Variantní název:
  • Research of the archaeological expedition of Uzhhorod National University into Transcarpathian castles
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 97-128
Rozsah
97-128
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roku 2007 vznikla skupina stredovekej archeológie pri archeologickej expedícii Užhorodskej národnej univerzity zameraná na štúdium hradov v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Skúmali sa viaceré hrady, z ktorých neboli predtým známe žiadne archeologické pramene (Vynohradiv, Korolevo, Bronka, Seredné, Silce a Kvasovo). Archeologický prieskum bol vykonaný aj v lokalite susediacej s kaštieľom v Činadieve.
A medieval archaeology group was established in 2007 for the purpose of an archaeological expedition of Uzhhorod National University. It focused on the study of castles in the Transcarpathian area of the Ukraine. The expedition investigated several castles from which no previous archaeological sources were known (Vynohradiv, Korolevo, Bronka, Seredne, Silce and Kvasovo). Archaeological research was also conducted on a site close to the castle in Činadieve.
Reference
[1] A PERÉNYI: A Perényi Család Levéltára 1222–1526. Közzéteszi: Tringli István. Magyar országos Levéltár, MTA Történettudományi Intézet. Budapest 2008.

[2] AO I: Anjoukori Okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I. (1301–1321). Budapest 1878.

[3] ÁÚO XII: Árpádkori Új Okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. XII. Pest 1874.

[4] BUDAI, É., 1814: Magyar Ország históriaja: A Mohatsi Veszedelemtöl fogva Buda viszszavételéig. Debrecen.

[5] CDH III/2: Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus Ac Civilis. Т. III/2. Budae 1829.

[6] ENGEL, P., 1998: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Budapest.

[7] EMŐDI, T., 2005: A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi-kastély, Korunk 16. évf. №12, 38–42.

[8] FÜGEDI, E., 1977: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Budapest.

[9] GYÖRFFY, GY., 1987: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. 3. kiadás. Budapest.

[10] HO: Hazai Oklevéltár 1234–1536. Budapest 1987.

[11] HUNKA, J.–PROHNENKO, I.–ZSILENKO, M., 2017: A királyházai Nyaláb vár pénzérméi, Numizmatikai közlöny, CXIV–CXV, évfolyam 2015–2016, 115–130.

[12] KARÁCSONYI, J., 1900: A magyar nemzetségek a XIV század közepéig, I köt. Budapest.

[13] KRISTÓ, GY., 1986: Az Árpád-kor háborúi. Budapest.

[14] LEHOCZKY, T., 1996: Bereg vármegye. Budapest – Bergszász.

[15] MIHOK, L.–PROCHNENKO, I., 2008: Analysis of Iron Objects from Korolevo аnd Vinogradovo Castles, Carpatica-Карпатика 37, 149–165.

[16] MIHOK, L.–PROCHNENKO, I., 2009: Metallographic analysis of iron objects from castle Bronka, Transkarpathian Ukraine, Carpatica-Карпатика 38, 261–273.

[17] PROHNENKO, I.–MOJZSESZ, V.–ZSILENKO, M., 2012: A királyházai vár csempekályhája, A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LIV, 241–285.

[18] PROHNENKO, I.–MOJZSESZ, V.–ZSILENKO, M., 2013: Kárpátalja középkori és kora újkori várainak kutatsá, A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LV, 203–250.

[19] PROHNENKO, I.–ZSILENKO, M., 2015: A királyházai Nyaláb vár, Várak kastélyok templomok, Évkönyv 2015, 68–71.

[20] PROHNENKO, I.–ZSILENKO, M., 2016: Baranka vára, Várak kastélyok templomok, Évkönyv 2016, 77–79.

[21] PROHNENKO, I.–ZSILENKO, M., 2016a: A királyházi Nyalábvár 2. helysége, Communicationes archaeologicae Hungariae 2015–2016, 325–379.

[22] PROHNENKO, I.–ZSILENKO, M., 2017: A szerednyei vár kutatása, Várak kastélyok templomok, Évkönyv 2017, 56–59.

[23] PROHNENKO, I.–ZSILENKO, M.–MOJZSESZ, V., 2016: Korolevo castle of Nyaláb, AH 41, 273–299.

[24] RISKÓ, M., 2007: Ferencesek Nagyszőlősön. Budapest.

[25] RUPP, J., 1872: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre, II kötet. Pest.

[26] TAKÁTS, S., 1928: Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest.

[27] ZO: Zsigmondkori Oklevéltár I. (1387–1399). Budapest 1951.

[28] МИКИТАСЬ, В.–ЧУЧКА, П., 1968: Дві Закарпатські оригінальні пам'ятки XV ст., Мовознавство 1, 62–64.

[29] ПРОХНЕНКО, И.–ГОМОЛЯК, Е.–ЗОМБОР, И., 2008: Середнянский замок, Carpatica-Карпатика, Вип. 37, 189–192.

[30] ПРОХНЕНКО, И.–ГОМОЛЯК, Е.–ЗОМБОР, И., 2009: Исследование замков Закарпатья, Carpatica-Карпатика, Вип. 38, 239–260.

[31] ПРОХНЕНКО, И.–ГОМОЛЯК, Е.–МОЙЖЕС, В., 2007: Результаты исследования Виноградовского и Королёвского замков в 2007 году, Carpatica-Карпатика 36, 219–255.

[32] ПРОХНЕНКО, И.–ГОМОЛЯК, Е.–МОЙЖЕС, В., 2008: Результаты исследования Броньковского замка, Carpatica-Карпатика 37, 139–148.

[33] ПРОХНЕНКО, И.–ГОМОЛЯК, Е.–МОЙЖЕС, В., 2011: Результаты исследования замков Закарпатья, Satu Mare. Studii şi comunicări. Seria archeologie XXVII/I, 187–234.

[34] ПРОХНЕНКО, И.–ГОМОЛЯК, Е.–МОЙЖЕС, В., 2011 a: Результаты исследования Королёвского замка в 2011 году, Карпатика 40, 213–232.

[35] ПРОХНЕНКО, И.–ЖИЛЕНКО, М., 2016: Королёвский замок Нялаб во владении потомков молдавского воеводы Саса, Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă, Vol. 10[XXV], nr. 2, 53–66.

[36] ПРОХНЕНКО, И.–ЖИЛЕНКО, М.–МОЙЖЕС, В., 2013: Исследование Королёвского замка Нялаб в 2013 году, Карпатика, Вип. 42, 194–249.

[37] ПРОХНЕНКО, И.–МОЙЖЕС, В.–ГОМОЛЯК, Е., 2011: Результаты исследования Королёвского замка в 2011 году, Карпатика, Вип. 40, 213–232.

[38] ПРОХНЕНКО, И.–МОЙЖЕС, В.–ЖИЛЕНКО, М., 2012: Результаты исследования Королёвского замка Нялаб в 2012 году, Карпатика 41, 204–248.

[39] ПРОХНЕНКО, І., 2014: Королівський замок Нялаб. В: Збірник матеріалів "Археологія & Фортифікація України". IV Всеукраїнська науково-практична конференція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, приурочена 180-й річниці від дня народження Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834–1908), Вип. 4, 234–243. Кам'янець-Подільський.

[40] ПРОХНЕНКО, І., 2015: Кахляна піч 4 Королівського замку Нялаб. В: Збірник матеріалів, Археологія & Фортифікація України, V Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена 125-й річниці заснування Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, Вип. 5, 117–124. Кам'янець-Подільський.

[41] ПРОХНЕНКО, І., 2015а: Розкопки Королівського замку Нялаб, Археологічні дослідження в Україні 2014, 46–47.

[42] ПРОХНЕНКО, І., 2016: Кімната №3 Королівського замку Нялаб. В: Збірник матеріалів, Археологія & Фортифікація України, VI Міжнародна науково-практична конференція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвячена 150-й річниці від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934), Вип. 6, 150–156. Кам'янець-Подільський.

[43] ПРОХНЕНКО, І., 2016а: Дослідження Королівського замку Нялаб, Археологічні дослідження в Україні 2015, 38–41.

[44] ПРОХНЕНКО, І., 2016 b: Кахлі Королівського замку Нялаб. В: Хотинщина в період польсько-турецьких війн XVII століття (до 395-річчя Хотинської війни 1621 р.). Матеріали науково-практичної конференції, 122–142. Хотин.

[45] ПРОХНЕНКО, І., 2017: Питання хронології Середнянського замку. В: Збірник матеріалів. "Археологія & Фортифікація України". VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвячена 65-й річниці від дня народження Миколи Борисовича Петрова (1952–2008) та 110-й річниці від дня народження Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) (1907–1944), 131–136. Кам'янець-Подільський.

[46] ПРОХНЕНКО, І.–ГОМОЛЯК, O., 2007: Дослідження Виноградівського та Королівського замків у 2007 році. B: Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate. Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність, 83–94. Cluj-Napoca – Satu Mare.

[47] ПРОХНЕНКО, І.–ГОМОЛЯК, O., 2009: До історії замків Закарпаття, Військово-історичний альманах 1(18), 71–97.

[48] ПРОХНЕНКО, І.–ГОМОЛЯК, O., 2013: Дослідження Королівського замку в 2011 р. В: Археологічні дослідження в Україні 2012, 170–171. Київ–Луцьк.

[49] ПРОХНЕНКО, І.–ГОМОЛЯК, O., 2013 a: Розкопки Королівського замку в 2012 р. В: Археологічні дослідження в Україні 2012, 171–172. Київ–Луцьк.

[50] ПРОХНЕНКО, І.–ГОМОЛЯК, О.–ЗОМБОР, І., 2010: Дослідження замків Закарпаття у 2009 р. В: Археологічні дослідження в Україні 2009, 346–348. Київ–Луцьк.

[51] ПРОХНЕНКО, І.–ГОМОЛЯК, О.–МОЙЖЕС, В., 2009: Результати дослідження Виноградівського і Королівського замків. B: Археологічні дослідження в Україні 2006–2007, 296–301, Київ.

[52] ПРОХНЕНКО, І.–ЖИЛЕНКО, М., 2014: Розкопки Королівського замку Нялаб. В: Археологічні дослідження в Україні 2013, 134–135. Київ.

[53] ПРОХНЕНКО, І.–ЖИЛЕНКО, М., 2016: Розвиток фальшивомонетництва на землях Північно-Східної Угорщини у XV–XVI століттях (за матеріалами замків Закарпаття), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія, Вип. 1(34), 7–20.

[54] ПРОХНЕНКО, І.–ЖИЛЕНКО, М., 2016а: Зображення святого Христофора на кахлях Королівського замку Нялаб, Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії, Вип. 4, 131–142.

[55] ПРОХНЕНКО, І.–ЖИЛЕНКО, М., 2017: Монети Королівського замку Нялаб, Записки отдела нумизматики и торевтики Одесского археологического музея III, 141–156.

[56] ПРОХНЕНКО, І.–ЖИЛЕНКО, М.–МОЙЖЕС, В., 2016: Королівський замок Нялаб, Вісник Інституту археології, Вип. 11, 123–154.

[57] ПРОХНЕНКО, І.–МОЙЖЕС, В.–ЖИЛЕНКО, М., 2013: Біблійні сюжети на кахлях Королівського замку, Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії 2, 142–151.

[58] ПРОХНЕНКО, І.–МОЙЖЕС, В.–ЖИЛЕНКО, М., 2013 а: Єзуїтський медальйон з Королівського замку, Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії, Вип. 2, 152–163.

[59] ПРОХНЕНКО, І.–МОЙЖЕС, В.–ЖИЛЕНКО, М., 2014: Зображення святого Юрія на кахлях Королівського замку Нялаб, Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії, Вип. 3, 105–126.

[60] ПРОХНЕНКО, І.–МОЙЖЕС, В.–ЖИЛЕНКО, М., 2014а: Зображення герба Матяша Корвіна на кахлях Королівського замку, Satu Mare. Studii şi comunicări. Seria archeologie XXХ/I, 259–271.

[61] ПРОХНЕНКО, І.–МОРДОВІН, М., 2017: Товарні текстильні пломби Середнянського замку. В: Військово-політичний та соціально-економічний розвиток Середнього Подністров'я у середні віки та новий час. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хотин, 29 вересня 2017 р.), 89–101. Хотин.

[62] ПЬЯНЧАК, П.–ПРОХНЕНКО, И., 2008: Анализ остеологического материала замков северо-восточной части Верхнего Потисья, Carpatica-Карпатика 37, 166–177.