Tvrze na Berounsku

Název: Tvrze na Berounsku
Variantní název:
  • Medieval manor houses in the Beroun region
  • Festen in der Region Beroun
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 491-506
Rozsah
491-506
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Berounsku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval manor houses in the Beroun region, rooted in previous investigations as well as in recent non-destructive research into several locations. The article contains analyses of form and spatial properties of the manors and their relations to the settlement network and property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Moderní archeometrické metody při interdisciplinárním studiu archeologických movitých a nemovitých artefaktů (SGS-2013-054).