Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2007, roč. 55, č. P11

Image
Rok
2007
Rok vydání
2007
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-4983-1
Ústav FF MU
hidden section Redakční úvod
Page Title
[5] Redakční úvod Svoboda, Mojmír | pdficon
Články – Articles
Page Title
[7]-16 Exekutivní procesy v cílesměrné vizuální orientaci Švancara, Josef | pdficon
[17]-28 Psychodiagnostika a etika: téma současnosti Svoboda, Mojmír; Klimusová, Helena | pdficon
[29]-38 Psychometrické vlastnosti a faktorová struktura pražského dotazníku spirituality (PSQ 30) u souboru starších žen Jandásková, Zdeňka; Skočovský, Karel D. | pdficon
[39]-53 KON 2006 - dotazník neurotické osobnosti Ježková, Veronika | pdficon
[55]-63 Psychometrické vlastnosti české verze Kompozitní škály ranních a večerních typů Skočovský, Karel D. | pdficon
[65]-72 Antisociální chování dospívajících a vztahy s vrstevníky: rád se s tebou podělím o ukradené cédéčko Sobotková, Veronika; Blatný, Marek; Hrdlička, Michal | pdficon
[73]-79 Přenášení odpovědnosti v adolescenci Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír | pdficon
[81]-91 Vybrané koreláty osobnosti mladistvých, kteří spáchali trestný čin Burešová, Iva | pdficon
[93]-103 Vyznačují se obézní lidé specifickými osobnostními vlastnostmi? Janyšková, Anna | pdficon
[105]-111 Psychoterapia úzkostných stavov - kazuistika Speváková, Elena; Stránský, Zdeněk | pdficon
[113]-121 Sebepoškozující chování - koncepční a terminologická nejednotnost Kriegelová, Marie | pdficon
[123]-130 Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení Humpolíček, Pavel; Uhrová, Alena; Bendová, Renáta | pdficon