Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země

Název: Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země
Variantní název:
  • New information about enclosed medieval villages in South Moravia from the perspective of remote sensing
  • Neue Erkenntnisse zu umfriedeten mittelalterlichen Dörfern in Südmähren aus Sicht der Fernuntersuchung des Landes
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 93-121
Rozsah
93-121
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rámci letecké prospekce uskutečněné na území jižní Moravy počátkem 90. let 20. století se podařilo v místech několika zaniklých středověkých vesnic identifikovat lineární porostové příznaky, které byly interpretovány jako vnější ohrazení v podobě příkopů, širokých i několik metrů. Studiem historických mapových archiválií a nejnovějších družicových a leteckých ortofotosnímků se podařilo nově identifikovat stejný typ ohrazení u dalších zaniklých středověkých vesnic a významně tak rozšířit počet těchto lokalit ve sledovaném regionu.
Within the aerial prospection carried out in the territory of South Moravia in the early 1990s, linear crop marks had been identified in the place of several deserted medieval villages, and were interpreted as an outer enclosure in the form of a several metres wide moat. In the course of the study of historical maps and the latest satellite and vertical aerial photography images, the same type of enclosures was identified with other deserted medieval villages, which significantly increased the number of these sites in the observed region.
Note
Práce byla podpořena projektem MUNI/A/0839/2019 "Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IX".
Die vorliegende Arbeit wurde von dem Projekt MUNI/A/0839/2019 "Archäologische Geländeprospektionen, Ausgrabungen, Dokumentationen und Museumspräsentationen IX" gefördert.