Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty

Název: Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty
Variantní název:
  • Litomyšl, Benátky und Čistá: Burgwälle und mittelalterliche Wege
  • Fortified Settlements and Medieval Trails
Přispěvatel
Šedová, Lenka (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 269-282
Rozsah
269-282
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Literatura na základě zprávy Kosmovy kroniky uvádí, že v dnešním městě Litomyšli existovalo v 10.–12. století hradiště. Do stejné doby ale klade také hradiště ve dva kilometry vzdálené obci Benátky, která dříve byla předměstím Litomyšle. Další opevněné místo mělo tehdy existovat na katastru obce Čistá (dříve Lauterbach) necelý kilometr jižně od hradiště v Benátkách, označované buď jako hradiště, nebo jakési lineární opevnění podél středověké dálkové komunikace. Z analýzy je zřejmé, že v Litomyšli ani v Čisté žádná hradiště ani jiná opevnění nejsou archeologicky potvrzena. Nálezy datovanými do 8.–9. století je doloženo pouze hradiště v Benátkách, pod kterým procházela významná stará cesta z Moravy do Čech, nazývaná "Voštice".
On the basis of a passage in the Kosmas Chronicle, literary sources state that in the 10th-12th centuries a fortified settlement was found on the site of today's town of Litomyšl. Other fortified settlements from the same period allegedly existed in the village of Benátky, 2 km from Litomyšl, which was once its suburb, and on the territory of the village of Čistá (formerly Lauterbach), one kilometre south of the Benátky settlement. The Čistá site is expected to have been built as a fortified settlement or a linear fortification along a medieval trail. However, archaeological research has shown no traces of fortified settlements or fortifications in either Litomyšl or Čistá. On the other hand, the Benátky settlement is documented with finds dating to the 8th-9th centuries. A major old trail known as "Voštice" below the Benátky settlement led from Moravia to Bohemia.