1

Title: Sacra
Rok: 2021
Ročník: 19
Číslo: 1
Rok vydání
2021
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Ústav FF MU
Úvodník – Editorial
Title Document
Úvodník | 5–[6]
Menšíková, Tereza
PDF
Studie – Articles
Title Document
Každodennost normalizační moci: konformita, obcházení a rezistence v jógové praxi | 7–18
Duchoňová, Dagmar
PDF
Budoucnost Taiwanu očima Presbyteriánské církve na Taiwanu: politická angažovanost církve na online platformách | 19–35
Krulišová, Kristýna
PDF
Pravoslávna misia v Číne pod vedením metropolitu Innokentija (Figurovského) v rokoch 1897–1931 | 36–50
Horňák, Matej
PDF
Rozhledy – Commentaries and Essays
Title Document
Buddhismus a násilí: fakta a fikce | [51]–58
Špirk, Martin
PDF
Glosy a komentáře – Short Essays and Comments
Title Document
Teologie osvobození a její vztah k marxismu a dalitské teologii v Indii | 59–66
Berka, Jan
PDF
Martin Buber a jeho chasidismus | 67–73
Lednický, Matyáš
PDF
Rozhovory – Interviews
Title Document
Rozhovor s Dušanem Deákem : Indičtí světci a současná Indie na pozadí muslimsko-indických vztahů | 74–81
Menšíková, Tereza; Deák, Dušan
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Zpráva z konference Deus ex Machina: transcending esoteric traditions through modern technology | 82–84
Mokrý, Matouš
PDF
Zpráva z 14th ISORECEA Online Conference | 85–90
Menšíková, Tereza; Nenadalová, Jana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Cermanová, Pavlína, ed. a Soukup, Pavel, ed. Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století] | 91–94
Marša, Vít
PDF
[Knight, Michael Muhammad. The Five Percenters: Islam, Hip-hop and the Gods of New York] | 95–98
Horský, Jan
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | 99
PDF