Sacra 2019, roč. 17, č. 1

Obrázek
Název čísla
Mimo církev není spásy
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Poznámka
  • Jan Král & Vít Marša (Eds.)
Ústav FF MU
Úvodník – Editorial
Page Title
5-[6] Úvodník Král, Jan; Marša, Vít | pdficon
Studie – Articles
Page Title
7-16 Srovnání přístupu dvou biskupů při vyšetřování hereze v Coventry v letech 1486–1522 Král, Jan | pdficon
17-29 Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi Hodes, Aleš | pdficon
30-41 Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků Maryšková, Kristýna | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
42-47 Rozhovor s Davidem Zbíralem Král, Jan; Marša, Vít; Zbíral, David | pdficon
Recenze – Book reviews
Page Title
48-51 [Hornbeck II, J. Patrick; Bose, Mishtoon; Somerset, Fiona. A Companion to Lollardy] Král, Jan | pdficon
52-56 [Zbíral, David. Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století)] Marša, Vít | pdficon
57-60 Výběr z nově vydaných titulů Marša, Vít | pdficon