Recenze konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty

Název: Recenze konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty
Autor: Hájek, Petr
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 137-144
Rozsah
137-144
  • ISSN
    1805-2606
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Recenze se zabývá konferencí MutaMorphosis, která proběhla v Praze 6.–8. 12. 2012. Jde o konferenci z oblasti Art&Science, kde se setkali jak přírodovědci, tak humanitní akademici a umělci. Podtitulem tohoto ročníku MutaMorphosis bylo "Tribute to Uncertainty". Tato recenze nejprve kriticky rozebírá samotnou konferenci jako celek, následně pak přibližuje obsah některých konferenčních příspěvků.
This review is concerned with MutaMorphosis conference, which took place in Prague between 6th and 8th December 2012. It was an Art&Science conference, which provided possibility for meeting of both natural scientist as well as humanities academics and artists. The title of this event was "Tribute to Uncertainty". This review is firstly critically analysing the conference as a whole, after that it gives insight into the particular conference papers.