Magie kódu / kód magie

Název: Magie kódu / kód magie
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 99-104
Rozsah
99-104
  • ISSN
    1805-2606
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Cramer, Florian. Words made flesh: code, culture, imagination. Rotterdam: Piet Zwart Institute, c2005. Dostupné též online na: http://www.netzliteratur.net/cramer/wordsmadefleshpdf.pdf.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cramer vychází z předpokladu, že spustitelné (executable) kódy, takové, jaké se začaly vědecky reflektovat až s informačními technologiemi, existují už celá staletí; v magii, kabale, hudebních kompozicích, experimentální poezii atd. Kultura je prostě "komputerizovaná" na bázi algoritmů a kniha pak rekapitulací "kulturní historie imaginativní komputerizace". Následný text je recenzí shrnující základní teze Floriana Cramera, které autorka propojuje s Austinovou teorií řečových aktů.
Cramer works on the presumption that executable codes, which have begun to be reflected by scientists not untill information technologies, exist the centuries yet; in magic, kabbalah, music compositions, experimental poetry etc. Culture is simply computed on base of algorithms and the book is the recapitalization of "cultural history of imaginative computation". Following text is review summarizing fundamental thesis of Florian Cramer linked to Austin's speech act theory.
Reference
[1] ARNS, Inke, 2005. Read_me, run_me, execute_me. Code as Executable Text: Software Art and its Focus on Program Code as Performative Text. In: FRIELING Rudolf – DANIELS Dieter (eds.) Media Art Net 2: Key Topics. Wien/New York: Springer, s. 197–207 (engl.). Dostupné z: http://www.mediaartnet.org/themes/generative-tools/read_me/scroll/.

[2] AUSTIN, John Langshaw, 2000. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia.

[3] CRAMER, Florian – GABRIEL, Ulrike, 2001. Software Art. Netzliteratur [online]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html.

[4] CRAMER, Florian, 2002. Concepts, Notations, Software, Art. Netzliteratur [online]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.netzliteratur.net/cramer/concepts_notations_software_art.html.

[5] CRAMER, Florian, 2005. Words Made Flesh. Rotterdam: Piet Zwart Institute.

[6] GRIESE, Otakar, 1921. Sefer Jecira. Kniha o utváření. Přerov: Ústřední nakladatelství okultních děl [online]. [cit. 1. 2. 2013]. Dostupné z: http://knihovna.vzahrade.net/knihy/Sefer_Jecira-Kniha_o_utvareni.pdf.

[7] Nová bible kralická, 2013. Evangelická teologická fakulta [online]. [cit. 25.3.2013]. Dostupné z: http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/J1.php.