Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny

Název: Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny
Variantní název:
  • The survey of users' satisfaction of Moravian Library
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. 1, s. 67-76
Rozsah
67-76
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek seznamuje s výsledky uživatelského výzkumu v MZK, který se uskutečnil na konci roku 2010. Dotázáno bylo 1120 respondentů, a to jak tištěnou, tak online formou. Jednalo se o rozsáhlé šetření, které mělo za cíl zjistit uživatelskou spokojenost v MZK a zjistit reakce na změny, jež v MZK proběhly v září 2010. V článku je popsán průběh šetření a prezentují se základní výsledky, které šetření přineslo.
The article describes the results of user survey in the Moravian Library (MZK), carried out at the end of 2010. 1120 respondents were questioned in both printed and online form. Objective of this extensive survey was to find out users satisfaction with MZK services and their responses on amends made in September 2010. The article describes the survey procedures and presents the main results of the survey.