Tištěná média v prostředí sociálních sítí

Název: Tištěná média v prostředí sociálních sítí
Variantní název:
  • Printed media in social networks environment
Zdrojový dokument: ProInflow. 2012, roč. 4, č. 1, s. 91-103
Rozsah
91-103
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je zaměřen na trh tištěných médií, online zpravodajství a sociální média. V úvodu nastiňuje stav v českém mediálním prostředí, kde každým rokem sílí vliv online zpravodajství na úkor tradičních médií, obzvláště novin. V původním průzkumu představuje chování a zvyky uživatelů sociálních sítí. Výzkum pak analyzuje, jak české noviny a magazíny využívají sociální sítě. Na příkladech zahraničních médií jsou ukázány nové přístupy k žurnalistice v sociálních a crowdfundingových sítích. V závěru přináší best practices a doporučení pro komunikací a monitoring v sociálních médiích.
Article is focused on print media market, online news and social media. In a brief introduction is explained situation in Czech media environment where influence of online news increase every year to the detriment of traditional media especially newspaper. Original survey presents behaviour and habbits of social networks users. Research then analyzes how Czech newspaper and magazines use social networks. On foreign media examples are demonstrated new attitudes to journalism in social and crowdfunding networks. In last part it brings best practices and some recommendations for communication and monitoring in social media.
Reference
[1] AITAMURTO, Tanja. Spot.Us Case Study Shows Impact of Crowdfunding on Journalism [online]. 17.6.2010 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.pbs.org/mediashift/2010/06/spotus-case-study-shows-impact-ofcrowdfunding-on-journalism168.html.

[2] Americans Spending More Time Following the News. Pew Research Center [online]. 12.9.2010 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.peoplepress.org/2010/09/12/americans-spending-more-time-following-the-news/.

[3] ARTHUR, Charles. Guardian's Facebook app installed by more than 4 million users [online]. 30.11.2011 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/nov/30/guardian-facebook-app.

[4] Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers [online]. 2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic.

[5] JAVŮREK, Adam. Jak česká média pracují s Twitterem a co jim to přináší. Online žurnalistika [online]. 17.12.2008 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://online.zurnalistika.cz/128/jak-ceska-media-pracuji-s-twitterem-a-co-jim-toprinasi/.

[6] JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, c2006, 308 s. ISBN 978-081-4742-815.

[7] KŘÍŽOVÁ, Kristýna. Zpravodajství se podle Mediareserach i v Čechách ještě více tříští do různých platforem. Marketing & Media [online]. 4.1.2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://mam.ihned.cz/c1-54343360-zpravodajstvi-se-podle-mediareserach-i-vcechach-jeste-vice-tristi-do-ruznych-platforem.

[8] LAVRUSIK, Vadim. The Future of Social Media in Journalism. Mashable [online]. 13.9.2010 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z WWW: http://mashable.com/2010/09/13/future-social-media-journalism/.

[9] MESSNER, Marcus, Introduction to Social Media. Prezi [online]. 18.1.2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://prezi.com/c-ashbptdepa/introduction-to-social-media/?auth_key=ae5eab2ae5154fab36b8b9925c004267209408db.

[10] ROSENSTIEL, Tom, How Newspapers Are Faring Trying To Build Digital Revenue. Journalism [online]. 18.3.2012 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z WWW: http://www.journalism.org/analysis_report/search_new_business_model?src=prc-headline.

[11] Týdeníky a čtrnáctideníky: lepší vývoj než u deníků. Mediaguru [online]. 8.11.2011 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2011/11/tydeniky-a-ctrnactideniky-lepsi-vyvoj-nez-u-deniku/.

[12] Vydavatelům klesají obraty, ziskovost se ale zlepšila. Mediaguru [online]. 9.1.2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2012/01/vydavatelum-klesaji-obraty-ziskovost-se-ale-v-roce-2010-zlepsila/.

[13] Vydavatelé v pololetí: mínus 1,107 miliardy. Mediaguru [online]. 25.7.2011 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2011/07/vydavatele-v-pololeti-minus-1107-miliardy/.