К созданию и интерпретации "Мудрости древних чехов" Р. Якобсона и полемика в чехословацкой эмиграции во время Второй мировой войны

Název: К созданию и интерпретации "Мудрости древних чехов" Р. Якобсона и полемика в чехословацкой эмиграции во время Второй мировой войны
Transliterovaný název
K sozdaniju i interpretacii "Mudrosti drevnich čechov" R. Jakobsona i polemika v čechoslovackoj èmigracii vo vremja Vtoroj mirovoj vojny
Variantní název:
  • On the origin and interpretation of R. Jakobson's Moudrost starých Čechů and the Czechoslovak exile polemics during World War II
Přispěvatel
Matyušová, Zdeňka (překladatel)
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2015, roč. 8, č. 1, s. [5]-11
Rozsah
[5]-11
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper examines the origin and interpretation of the forgotten monograph Moudrost starých Čechů [Wisdom of the Old Czechs], written by Roman Jakobson, the renowned structuralist and member of the Prague Linguistic Circle, in American exile in 1943. Obviously intent on highlighting the importance of Church Slavonic literature for West Slavic nations, Jakobson goes beyond structuralist discourse and through his anti-German attitude contributes to the debate on the sense of Czech history within Slavonic/non-Slavonic Central Europe, i.e. in the geopolitical area between the East and the West. With no less attention does the paper track down the dissenting response Jakobson's work received from the Czechoslovak expatriate community in the USA.
Reference
[1] BUDÍN, S. (1948): Historické kořeny naší národní politiky. Nedělní Newyorské listy (Part Two), s. 1 a 8.

[2] BUDÍN, S. (1944): Nesahejte panu profesorovi na Němce! Věk rozumu, s. 3–6.

[3] GOLDSTÜCKER, E. (1944a): "Moudrost starých Čechů". Nové Československo (New Czechoslovakia), č. 10, s. 5.

[4] GOLDSTÜCKER, E. (1944b): Hromádka versus Jakobson – a Rádl v pozadí. Nové Československo (New Czechoslovakia), č. 11, s. 4.

[5] HOFFMEISTER, A. (1944): Tři české knihy. Nové Československo (New Czechoslovakia), č. 3, s. 6.

[6] HROMÁDKA, J. L. (1943): O čistotu druhého odboje. Husův lid, č. 12, s. 195–203.

[7] HROMÁDKA, J. L. (1944): Ke sporům o "Moudrost starých Čechů". Husův lid, č. 6, s. 91–93.

[8] JAKOBSON, R. (1939): Český podíl na církevněslovanské kultuře. In: MATHESIUS, V. (ed.): Co daly naše země Evropě a lidstvu I. Praha, s. 9–20.

[9] JAKOBSON, R. (1943): Moudrost starých Čechů. New York.

[10] JAKOBSON, R. (1929): Nejstarší české písně duchovní. Praha.

[11] JAKOBSON, R. (1938): Význam ruské filologie pro bohemistiku. Slovo a slovesnost, č. 4, s. 223–239.

[12] ODLOŽILÍK, O. (1944a): Zrodila se nám ideologie. Husův lid, č. 4, s. 195–203.

[13] ODLOŽILÍK, O. (1944b): Síla či mdloba? Husův lid, č. 8, s. 118–121.

[14] RUDY, S. (1990): Roman Jakobson 1896-1982: A Complete Bibliography of his Writings. Berlin – New York.

[15] VOSKOVEC, J. (1944a): "Ať zvučí hlas všeliký..." Newyorské listy, č. 48, s. 3.

[16] VOSKOVEC, J. (1944b): Proč si tupit vlastní zbraně? Nová doba (New Era), č. 15, s. 4.