On some aspects of a general sociological theory of change : (a theoretical concept)

Název: On some aspects of a general sociological theory of change : (a theoretical concept)
Variantní název:
  • K některým aspektům obecné sociologické teorie změny : (teoretický projekt)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 61-76
Rozsah
61-76
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.