Skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym w czeskiej i polskiej frazeologii

Název: Skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym w czeskiej i polskiej frazeologii
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 2, s. 19-33
Rozsah
19-33
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor w tym artykule zwraca szczególną uwagę na czeskie i polskie różnice leksykalne, jakie zachodzą w sferze szeroko rozumianej frazeologii, koncentrując się na domenie tzw. językowych komponentów liczbowych. Na podstawie konfrontatywnej analizy zauważa, że używane skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym w niektórych przypadkach różnią się (w większym lub mniejszym stopniu) w języku czeskim od języka polskiego.
In this article the author draws a special attention to lexical Czech and Polish differences, which set in the sphere of widely understood phraseology focusing on the domain so called linguistic numerical components. On the basis of the comparative analysis of used conventional lexical units with the base numerical module the author notices differences in some cases (in the larger or the smaller degree) between Czech and Polish language.