Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация

Název: Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация
Variantní název
Аncient paedeia and the modern educational situation
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 285-294
Rozsah
285-294
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
В светлината на античното разбиране за paedeia се анализира настоящата образователна ситуация в Европа и в България, кризата на някои фундаментални ценности в обществото, доминиращите тенденции в съвременните образователни системи.
In the light of ancient paedeia we analyze the current educational situation in Europe and in Bulgaria, the crisis of some fundamental values, dominant trends in modern education systems.