Leksemski in skladenjski vpliv na vidskost

Název: Leksemski in skladenjski vpliv na vidskost
Variantní název:
  • Lexemic and syntactic influence on aspect (example of Slovenian)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 4, s. 22-35
Rozsah
22-35
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Članek opisuje vid kot morfološko-leksikalno-skladenjski pojav in s tem se potrjuje specifičnost vida v smislu navezave na specifiko vsakega posameznega jezikovnega sistema; tu je obravnavano delovanje vida v slovenščini.
The article discusses aspect as a morphological, lexical and syntactic phenomenon, which in turn testifies to its specific nature tied to the particularity of each individual system of language. In the article we discuss aspect in Slovenian.