Poetika uměleckého překladu

Název: Poetika uměleckého překladu
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 1, s. 1-6
Rozsah
1-6
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Dosavadní výzkum specifičnosti uměleckého textu (Lubomír Doležel, Zdeněk Mathauser), překladu, zvláště básnického (Jorge Luis Borges) dokazuje, že podstatu umělecké výpovědi může vyjádřit výstižněji překlad volný. Autorka dokládá tuto tezi příklady z vlastní překladatelské praxe.
The previous research on the specificity of artistic text (Lubomír Doležel, Zdeněk Mathauser) and its translation, especially that of poetry (Jorge Luis Borges) shows that the substance of artistic text can be expressed more faithfully by free translation. The author illustrates this argument using examples from her own translation of poetry.