Четврти службени језик у Суботици

Název: Четврти службени језик у Суботици
Transliterovaný název
Četvrti službeni jezik u Subotici
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 59-62
Rozsah
59-62
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DUBOIS, Ch.: Construction nationale et revendications linguistiques en contexte minoritaire: le cas des Bunjevci de Bačka (Serbie). Linguistique. Grenoble 2016.

[2] Javna rasprava o uvođenju bunjevačkog kao službenog jezika. Politika, sreda, 28.04.2021. https://www.politika.rs/scc/clanak/477876/Javna-rasprava-o-uvodenjubunjevackog-kao-sluzbenog-jezika. [online]. [cit. 31. 10. 2021].

[3] POPOV, A. – KUJUNDŽIĆ OSTOJIĆ, S.: Gramatički i pravopisni priručnik bunjevačkog jezika. Budisava 2019.

[4] Subotica ima četri jezika u službenoj upotribi. Bunjevci, četvrtak, 06.05.2021. http://bunjevci.net/visti/22-visti/1805-subotica-ima-etri-jezika-u-sluzbenoj-upotribi. [online]. [cit. 31. 10. 2021].

[5] Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, Sl. glasnik RS, broj 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 – ispr.). http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/ZAKON-O-SLUZBENOJ-UPOTREBI-JEZIKA-I-PISAMA040718.pdf. [online]. [cit. 31. 10. 2021].