I mistr tesař se někdy utne aneb O jedné nepříliš vydařené učebnici typografie

Název: I mistr tesař se někdy utne aneb O jedné nepříliš vydařené učebnici typografie
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 63-72
Rozsah
63-72
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Horný, Stanislav. Praktická učebnice typografie a sazby. První vydání. [Průhonice]: Professional Publishing, 2018. 123 stran. ISBN 978-80-88260-27-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky, projektu TL02000146.
Reference
[1] BERAN, V. a kol.: Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 2016.

[2] Cyrilice – základní tabulka (aktualizováno červenec 2018). Národní knihovna České republiky. https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/transliterace-nelatinkovych-pisem/cyrilice. [online]. [cit. 30. 10. 2021].

[3] ČADILOVÁ, K. (ed.): ČSN 88 0410 (880410) Korekturní znaménka pro sazbu – pravidla používání. Praha: Český normalizační institut, 2004.

[4] ČSN 01 6910: úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

[5] HORNÝ, S.: Od DTP k pre-pressu. Praha: Grada, 1997.

[6] Internetová jazyková příručka: dělení slov na konci řádku. https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=135. [online]. [cit. 30. 10. 2021].

[7] Internetová jazyková příručka: dvojtečka. https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161. [online]. [cit. 30. 10. 2021].

[8] Internetová jazyková příručka: závorky. https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=163. [online]. [cit. 30. 10. 2021].

[9] HORNÝ, S.: Počítačová typografie a design dnokumentů: průvodce světem tvorby dokumentů. Praha: Grada, 1997.

[10] HORNÝ, S.: Praktická učebnice fotografování. [Průhonice]: Professional Publishing, 2016.

[11] HORNÝ, S.: Praktická učebnice tvorby firemního stylu. [Průhonice]: Professional Publishing, 2016.

[12] HORNÝ, S.: Praktická učebnice typografie a sazby. [Průhonice]: Professional Publishing, 2018.

[13] HORNÝ, S.: WORD 97 – tvorba dokumentů v praxi. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, 1998.

[14] HORNÝ, S. – BEDŘICHOVÁ, P.: Praktická učebnice tvorby multimediálního obsahu. [Průhonice]: Professional Publishing, 2018.

[15] MICHÁLEK, Z.: Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Bakalářská práce.

[16] MICHÁLEK, Z.: Několik poznámek ke vztahu pravopisu, interpunkce a typografie a k termínu interpunkční znaménka v češtině a ruštině. In: MICHÁLEK, Z. – ŠAUR, J. (eds): Mladá slavistika IV. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

[17] PISTORIUS, V. – KOČIČKA, P.: Jak se dělá e-kniha: příprava elektronických publikací ve formátech EPUB a MOBI. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015.

[18] PISTORIUS, V.: Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2019.

[19] Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2017.