Фразеологическая интерпретация представлений о пространстве в славянских языках

Název: Фразеологическая интерпретация представлений о пространстве в славянских языках
Transliterovaný název
Frazeologičeskaja interpretacija predstavlenij o prostranstve v slavjanskich jazykach
Variantní název:
  • Phraseological interpretation of the concept of space in Slavic languages
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 2, s. 3-18
Rozsah
3-18
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Статья посвящена семантико-мотивационному анализу фразеосемантического поля "ПРОСТРАНСТВО", осуществленному на материале русского, украинского и чешского языков. В ходе исследования фразеологических единиц, вербализирующих понятия "удаленный — близкий", "перемещение", "находящийся внутри пространства — исходящий", определен набор образов, используемых для выражения пространственной семантики средствами фразеологии, и стоящих за ними мотивационных доминант. С использованием предметно-тематических кодов описаны обобщенно-пространственные и локативные характеристики пространства, в частности, "своего" и "чужого", отраженного во фразеологических единицах, с учетом культурологической составляющей их семантики и мотиваций.
The article is devoted to the semantic-motivational analysis of the phraseosemantic field "SPACE" in Russian, Ukrainian and Czech languages. On the basis of phraseological units, verbalizing concepts of FAR and CLOSE, MOVEMENT, BEING INSIDE THE SPACE and OUTGOING, there was determined a set of images used to express the spatial semantics by means of phraseology as well as the motivational dominants of them. Also, there are described the generalized spatial and locative features of space, in particular, the concepts of OWN and OTHER, reflected in phraseological units, taking into account the culturological constituent of their semantics and motivations.
Reference
[1] ALEFIRENKO, N. F.: Lingvokul' turologija. Cennostno-smyslovoje prostranstvo jazyka. Moskva, Flinta, 2010.

[2] BEREZOVIČ, E. L., RUT, M. È.: Onomasiologičeskij portret realii kak žanr lingvokul'turologičeskogo opisanija. In: Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, No 17, Gumanitarnyje nauki, vyp. 3: Filologija. Jekaterinburg, Izd-vo UrGU, 2000, 33–38.

[3] CIV'JAN, T. V.: Lingvističeskije osnovy balkanskoj modeli mira. Moskva, Nauka, 1990.

[4] ČELAKOVSKÝ, F. L.: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: LIKA KLUB, 2000.

[5] ČEREPANOVA, O. A.: Put' i doroga v russkoj mentaľnosti i drevnich tekstach. [Èlektronnaja versija]. Dostup s http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-1999/213.html.

[6] ČERMÁK, F. et al.: Slovník české frazeologie a idiomatiky: Výrazy slovesné. I.–II. Praha, Academia, 1994.

[7] DEMYDENKO, H. H.: Typolohìja kodìv kuľtury v ukrajins'kìj paralìlnhvaľnìj frazeolohìji. Fìlolohìčnì studìji. No 10, 2014, 28–34.

[8] FLAJŠHANS V.: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. 1–2, 2. rozšířené vydání, Olomouc, 2013.

[9] FRANKO, Ì.: Halyc'ko-rus'kì narodnji prypovìdky. T. 1, vyp. 1, Ľvìv, 1901.

[10] JAKOVLEVA, Je. S.: O nekotorych modeljach prostranstva v russkoj jazykovoj kartine mira. Voprosy jazykoznanija, 1993, No 4, 48–62.

[11] KOBYLEC'KA, L.: Strukturno-semantyčna charakterystyka čes'kych frazeolohìzmìv na poznačennja prostorovych vìdnošen'. In: Vìsnik Lvìvs'koho unìversytetu. Serìja fìlolohìčna, 2012, vyp. 56, č. 1, 212–218.

[12] KONONENKO, V. V.: Mova u kontekstì kul'tury. Kyjiv–Ìvano-Frankìvs'k, Plaj, 2008.

[13] KOVŠOVA, M. L.: Kuľturno-nacionaľnaja specifika frazeologizmov (kognitivnyje aspekty). Diss. kand. filol. nauk. Moskva, 1996.

[14] KRASNYCH, V.: Ètnopsicholingvistika i lingvokuľturologija. Moskva: ITDK «Gnozis», 2002.

[15] KRYLOV, S. A.: K tipologii dejktičeskich sistem. In: Lingvističeskije issledovanija. Tipologija. Dialektologija. Ètimologija. Komparativistika, č. 1. Moskva, 1984.

[16] KSENCOVA, O. B.: O strukture frazeo-semantičeskich polej «prostranstvo» i «vremja» v russkom jazyke. In: Slovar', grammatika, tekst v svete antropocentričeskoj lingvistiki, vyp. 2. Irkutsk, 2003, 57–61.

[17] KUBRJАKOVA, Je. S.: O ponjatijach mesta, predmeta i prostranstva. In: Logičeskij analiz jazyka. Jazyki prostranstv. Moskva, Jazyki russkoj kuľtury, 2000, 84–92.

[18] LEONT'JEVA, T. V.: Intellekt čeloveka v russkoj jazykovoj kartine mira. Jekaterinburg, Izd-vo GOU VPO «Ros. gos. prof.-ped. un-t», 2008.

[19] MÌZÌN, K. Ì.: Porìvnjannja u frazeolohìji. Vìnnycja, Nova Knyha, 2009.

[20] MOSTEPANENKO, A. M.: Problema universaľnosti osnovnych svojstv prostranstva i vremeni. Leningrad, Nauka, 1969.

[21] PETROVA, L. A.: Lingvokognitivnyje osnovy chudožestvennoj kartiny mira. Simferopoľ, OAO «SGT», 2006.

[22] REDÌN, P. O.: Fraeolohìzmy z prostorovym značennjam. In: Kuľtura slova, vyp. 33. Kyjiv, Naukova dumka, 1987, 51–54.

[23] ROMANJUK, L. V.: Antropocentryzm prostorovych vìdnošen' v ukrajins'kìj frazeolohìji (na materìalì frazeolohìzmìv funkcìonaľno-semantyčnoho polja lokatyvnostì). In: Vìsnyk Charkìvs'koho nacìonaľnoho unìversytetu ìm. V. N. Karazìna, 2013, serìja: Fìlolohìja, No 1048, vyp. 67, 49–53.

[24] RUT, M. È.: Obraznaja nominacija v russkom jazyke. Jekaterinburg, Izd. Ural. un-ta, 1992.

[25] SAVČENKO, L. V.: Fenomen etnokodìv duchovnoji kuľtury u frazeolohìji ukrajins'koji movy: etymolohìčnyj ta etnolinhvìstyčnyj aspekty. Sìmferopoľ, Dolja, 2013.

[26] SELÌVANOVA, O. O.: Konetualìzacìja prostorovoji orijentacìji v ukrajins'kych frazemach. Movoznavstvo, 2004, No 1, 17–25.

[27] SLAVJANSKIJE DREVNOSTI. Ètnolingvističeskij slovar'. T. 2. Moskva, Meždunarodnyje otnošenija, 1995.

[28] TELIJA, V. N.: Russkaja frazeologija. Semantičeskij, pragmatičeskij i lingvokuľturologičeskij aspekty. Moskva, Jazyki russkoj kuľtury, 1996.

[29] TOLSTAJA, S. M.: Akcionaľnyj kod simvoličeskogo jazyka kuľtury: dviženije v rituale. In: Koncept dviženija v jazyke i kuľture. Moskva, Indrik, 1996, 89–101.

[30] TOPOROV, V. N.: Prostranstvo i tekst. In: Tekst: semantika i struktura. Moskva, 1983.

[31] UŽČENKO, V. D., UŽČENKO, D. V. Frazeolohìja sučasnoji ukrajins'koji movy. Kyjiv, Znannja, 2007.

[32] VENŽYNOVYČ, N.: Pozytyvna reprezentacìja ljudyny y frazeolohìzmach ukrajins'koji movy. In: Ukrajins'ka mova, 2010, No 2, 33–43.

[33] VSEVOLODOVA, M. V.: Kategorizacija prostranstva i vremeni kak otraženije nacionaľnoj jazykovoj kartiny mira. In: Voprosy funkcionaľnoj grammatiki, t. 3. Grodno, 2000, 3–14.

[34] ZAORÁLEK, J.: Lidová rčení. 2. vyd., Praha, 1963.

[35] ZORINA, L. Ju.: Put' da dorožen'ka! Russkaja reč', 2013, No 5, 102–110.

[36] ŽAJVORONOK, V. V.: Znaky ukrajins'koji етнокультури: Slovnyk-dovìdnyk. Kyjiv, Dovìra, 2006.

[37] ŽUJKOVA, M.: Do pochodžennja ekspresyvnoho vyrazu Tudy i doroha. In: Ukraina. Między językiem a kulturą. Kraków, Universitas 2003, 275–280.

[38] ŽUJKOVA, M.: Proischoždenije vyraženija tuda i doroga! Islavjanskije narodnyje predstavlenija o dvuch vidach smerti. In: Antropologičeskij forum, 2004, No 1, 267–276.