[Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) 1, 2]

Název: [Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) 1, 2]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 2, s. 86-87
Rozsah
86-87
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele: (výklad a cvičení). 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 169 s. Skriptum. ISBN 978-80-244-4450-5.
Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele: (výklad a cvičení). 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 153 s. Skriptum. ISBN 978-80-244-4491-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.