Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně v období 1966–1976

Název: Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně v období 1966–1976
Variantní název:
  • International Musicological Colloquium Brno in years 1966–1976
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 57-69
Rozsah
57-69
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper is reflecting first ten years of the existence of International Musicological Colloquium in Brno from several different points of view. It describes circumstances of the beginning and development of close connected International Music Festival Brno and International Musicological Colloquium. Further, it observes thematic orientations of particular years of colloquiums. The paper also follows the structure of active participants of colloquiums, highlighting the proportion of musicologists coming from east and west countries of divided Europe.
Reference
[1] BÁRTOVÁ, Jindra – ŠTĚDROŇ, Miloš. V Brně se hrál Martinů. Hudební rozhledy, 1966, roč. 20, č. 19, s. 622–623.

[2] CUPÁK, Zdeněk. Prix musical de radio Brno 1972: VI. ročník mezinárodní hudební soutěže Československého rozhlasu. Opus musicum, 1972, roč. 4, s. 277–278.

[3] ČERNÝ, Miroslav Karel. Slovo a hudba: IX. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium v Brně. Hudební rozhledy, 1976, roč. 29, č. 12, s. 565–567.

[4] FEM. Brno – festivalově, festival české hudby. Opus musicum, 1974, roč. 6, č. 10, s. 336–341.

[5] FUKAČ, Jiří. V Brně poosmé – tentokrát se slovanskou tematikou. Opus musicum, 1973, roč. 5, č. 9, s. 276–287.

[6] KARAFIÁT, Jan. Brněnské jaro 1968: K činnosti brněnské odbočky Svazu československých skladatelů mezí 4. Sjezdem a rozpadem SČS [online]. DP, FF MU, Brno, 2011, s. 17. [cit. 25. 11. 2016] Dostupné z: http://is.muni.cz/th/178756/ff_m/Magisterska_diplomova_prace_-_Jan_Karafiat.pdf

[7] MACEK, Petr – PEČMAN, Rudolf (edd.). Musicologia Brunensis: Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005: Sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference. Praha: KLP, 2005.

[8] MAJER, Jiří. Brněnský festival podeváté. In: HR, 1974, roč. 27, č. 12, s. 553–555.

[9] NĚMEC, Václav. Prix musical de Radio Brno 1976. Opus musicum, 1976, roč. 8, č. 10, s. 297–300.

[10] PEČMAN, Rudolf. Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

[11] PEČMAN, Rudolf (ed.). The stage works of Bohuslav Martinů. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1965.

[12] PEČMAN, Rudolf (ed.). Leoš Janáček et Musica Europaea. Colloquia musicologica Brno: Mezinárodní hudební festival, 1966.

[13] PEČMAN, Rudolf (ed.). Musica Antiqua. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival,

[14] 1967.

[15] PEČMAN, Rudolf (ed.). Leoš Janáček et Musica Europaea. Colloquia musicologica Brno: Mezinárodní hudební festival, 1968.

[16] PEČMAN, Rudolf (ed.). Music and Work. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1969.

[17] PEČMAN, Rudolf (ed.). Musica Bohemica et Europaea. Colloquia musicologica Brno: Mezinárodní hudební festival, 1970.

[18] PEČMAN, Rudolf (ed.). Musica cameralis. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1971.

[19] PEČMAN, Rudolf (ed.). Homo hodiernus musicam audit. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1972.

[20] PEČMAN, Rudolf (ed.). Idea nationis et musica moderna. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1973.

[21] PEČMAN, Rudolf (ed.). Musica Bohemica. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1974.

[22] PEČMAN, Rudolf (ed.). The music work. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1975.

[23] PEČMAN, Rudolf (ed.). Wort-Ton-Beziehung vom theoretischen und historischen Aspekt. Colloquia musicologica. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1976.

[24] ŠTĚDROŇ, Miloš. Konečně brněnský festival. Opus musicum, 1966, roč. 19, č. 9, s. 267.

[25] ŠVECOVÁ, Natálie. Vývojové premeny dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Brno s prohliadnutím na Moravský podzim [online]. DP, FF, MU, Brno, 2013, s. 10. [cit. 25. 11. 2016] Dostupné z: http://is.muni.cz/th/342204/ff_m/Dipl._praca.pdf

[26] VYSLOUŽIL, Jiří. Člověk vnímá hudbu, (S prof. dr. Jiřím Vysloužilem o přínosu a perspektivách festivalových kolokvií). Opus musicum, 1972, roč. 4, č. 8–9, s. 275.

[27] VOJTĚCH, Ivan. Colloquium musica Bohemica et Europaea, Brno 28.–30. září 1970. Hudební rozhedy, 1970, roč. 23, č. 12, s. 569–570.

[28] VOJTĚCH, Ivan. Colloquium musica cameralis, Brno 27.9.–29. 9. 1971. Hudební rozhledy, 1971, roč. 24, č. 11, s. 491.

[29] VOLEK, Tomislav. Brněnské kolokvium Homo hodiernus musicam audit. Hudební rozhledy, 1972, roč. 25, č. 11, s. 498–499.