... ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem

Název: ... ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem
Variantní název:
  • ... one who is sure of his cultural identity can play with the rules of cultural games... : metainspirations by Jiří Fukač
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 49-56
Rozsah
49-56
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The essay is devoted to the briefing of Jiří Fukač's activities, which were often considered unscientific in the context of the period. Today, however, we can see it as a full-fledged part of scientific work. Following text represents an invitation to an intellectual game based on Fukač's widely differentiated activities in musicology, semiotics or music culture.
Reference
[1] BOURDIEU, Pierre. Co se chce říct mluvením: Ekonomie jazykové směny. Praha: Karolinum. 2004.

[2] FUKAČ, Jiří. Varšavská realizace. In Hudební rozhledy. 1967, roč. XX, č. 19, s. 604–606.

[3] HONS, Miloš. Hudba jako horký tep života. Kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu (1948–1968). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta / Togga, 2015.

[4] LEOUSSI, Athena – GROSBY, Steven. Nationalism and Ethnosymbolism: history, culture and ethnicity in the formation of nations. Edinburgh University Press: Edinburgh, 2006.

[5] LIPOVETSKY, Gilles. Hypermoderní doba Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2014.

[6] LOSEV, Lev. Ezopský jazyk jako literární systém. In PAVLÍČEK, Tomáš – PÍŠA, Petr – WÖGERBAUER, Michael (eds.). Nebezpečná literatura Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012, s. 251–269.

[7] MORETTI, Franco. Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie. Praha: Karolinum, 2014.

[8] O’DOHERTY, Brian. Uvnitř bílé krychle. Praha: Tranzit, 2014.

[9] SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

[10] VATTIMO, Gianni. Transparentní společnost. Praha: Rubato, 2013.