Hynek Bím – Sbírka duchovních písní z Vnorov

Název: Hynek Bím – Sbírka duchovních písní z Vnorov
Variantní název:
  • Hynek Bím - a collection of sacred songs from Vnorovy
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 2, s. [99]-115
Rozsah
[99]-115
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of this thesis is to examine in detail a collection of church songs which was collected by Hynek Bím during 1911 in Vnorovy. Today, the source is stored in the archives of the EU AVČR in Brno under the signature A1084. A substantial part of this thesis is concerned with the analysis of the church songs and identification of their variants. For these purposes it was necessary to use other resources. One of them is Jan Josef Božan's hymnbook Slavíček rájský from 1719 which serves as a source for inquiry about the changes of the church songs' textual and melodic component in the folk environment. Although the songs in Bím's collection are classified according to the date when they were recorded, this thesis sorts the songs out with regard to their function. There are advent songs, lent songs, pilgrim songs, songs praising saints, banqueting songs, and one wedding song. Another general section is created for songs which are not related to the church year as it is in Slavíček rájský.
Reference
[1] BARTOŠ, František – JANÁČEK, Leoš. Národní písně moravské v nově nasbírané. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899–1901.

[2] BARTOŠ, František – JANÁČEK, Leoš. Národní písně moravské v nově nasbírané. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899–1901.

[3] BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno: Matice moravská, 1889.

[4] BÍM, Hynek. Lidové písně z hanáckého Slovácka. Jiří Vysloužil (ed.). Klobouky u Brna: Městský úřad, 1998.

[5] BÍM, Hynek. Lidové písně z Hustopečska. Praha: Orbis, 1950.

[6] BÍM, Hynek. Slovenské národné piesne. Praha: ČOS, 1947.

[7] BÍM, Hynek. Valašské a Slovenské lidové písně. Praha: SNKLHU, 1954.

[8] BÍM, Hynek. Zpěvník národních písní. Praha: Nakladatelství Československé obce sokolské, 1946.

[9] BROUČEK, Stanislav – JEŘÁBEK, Richard (eds.). Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 3, Praha: Mladá fronta, 2007.

[10] ČERNÍK, Josef. Umění hudební. Moravské Slovensko. Sv. 2. In Národopis lidu českoslovanského. Díl 1. Praha: Národopisné muzeum českoslovanské, 1922.

[11] DVORSKÝ, Josef. Vnorovské proměny: 750 let: 1249–1999. Vnorovy: Obecní úřad Vnorovy, 1999.

[12] EÚ AVČR, Brno – Kostelní písně ze Znorov: Bímova předmluva ke vnorovským kostelním písním, sign. A1084.

[13] HOSTINSKÝ, Otakar. 36 nápěvů světských písní českého lidu XVI. století. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

[14] JANÁČEK, Leoš – VÁŠA, Pavel. Moravské písně milostné. Praha: Státní ústav pro lidovou píseň v ČSR, 1930 – 1937.

[15] JANÁČEK, Leoš. O lidové písni a lidové hudbě: dokumenty a studie. Jiří Vysloužil (ed.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 57–78.

[16] JELÍNEK, Josef – MOTYČKA, Tarzicius Martin. Duchovní a historické dědictví farnosti svaté Alžběty Durynské ve Vnorovech. Vnorovy: Římskokatolická farnost, 2009.

[17] JUNGBAUER, Gustav. Volkslieder aus dem Böhmerwalde. Díl 1, 2. Praha: Ústav pro lidovou píseň v ČSR, 1930, 1937.

[18] Kol. autorů. Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu (z folkloristické činnosti Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků). Brno: Gnosis, 1998.

[19] KOSEK, Pavel – MALURA, Jan. Slavíček rájský Jana Josefa Božana a česká duchovní píseň vrcholného středověku. Brno: Host, 1999.

[20] KYSELKOVÁ, Františka. Jak jsem sbírala národní písně. Brno, 1941.

[21] MALURA, Jan. Písně pobělohorských exulantů. Praha: Academia, 2010.

[22] MALÝ, František. Salve regina, poutnický kancionál pro poutě a laické pobožnosti, Brno: Salve, 1992.

[23] SMÉKALOVÁ, Kateřina. České kancionály 1. poloviny 16. století. Techniky a typy redakčních úprav jejich obsahů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2009.

[24] SMÉKALOVÁ, Kateřina. Sbírka duchovních písní z Vnorov. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústave evropské etnologie, 2009.

[25] ŠKARPOVÁ, Marie. Kancionál český M. V. Šteyera – návrh českého hymnografického kánonu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví, 2006.

[26] ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovy poznámky k frankfurtskému festivalu. Opus musicum 3, 1991, s. 8–10.

[27] TONCROVÁ, Dana. Korespondence Leoše Janáčka s Hynkem Bímem. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 1999.

[28] ÚLEHLA, Vladimír. Živá píseň. Praha: F. Borový, 1949.

[29] VETTERL, Karel. Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. 1, 2. Praha: ČSAV, 1955, 1960.

[30] VETTERL, Karel. Nad dílem Hynka Bíma. Český lid 46, 1959, s. 177.

[31] VYSLOUŽIL, Jiří. Hynek Bím (K osmdesátinám významného sběratele lidových písní). Český lid 41, 1954.

[32] ZÍBRT, Čeněk. J. S. Baar, farář ořechovský, na svatbě v Řeporyjích u Prahy. Český lid, 26, 1907, s. 140–148.