K vývoji české chrámové hudby ve 20. století

Název: K vývoji české chrámové hudby ve 20. století
Variantní název:
  • To the history of church music in Czech lands during 20th century
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 2, s. [143]-153
Rozsah
[143]-153
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Music in Czech catholic churches during the 20th century was influenced by various styles of composition plus the function of both artificial and also popular music. In addition to these, other main influences included aspects of European and contemporary church history, such as: the Motu proprio (1903) of Pope Pio X; World Wars I and II; the start of the totalitarian system in 1948; the results of the 2nd Vatican Council; and the fall of communism in 1989. This study presents aspects of repertoire, the most important composers, the organisation of church choirs as well as the concert activities of church musicians.
Reference
[1] BAJER, Petr. Příspěvek k dějinám chrámové hudby v Čechách ve 2. polovině 20. století. Seminární práce, Ústav hudební vědy FF UK, Praha, 2005.

[2] ČALA, Antonín. Duchovní hudba. Olomouc, 1946.

[3] FELLERER, Karl Gustav. Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Kassel: Bärenreiter, 1976.

[4] FUKAČ, Jiří. Církevní hudba. In Slovník české hudební kultury. Jiří Fukač – Jiří Vysloužil (red.), Petr Macek (ed.). Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 98–100.

[5] HERBST, Wolfgang. Musik in der Kirche. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil, sv. 6, s. 715–727.

[6] HLAVÁČEK, Petr. Hudba v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna do poloviny 20. století. In Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Eva Vičarová (ed.). Olomouc, 2008, s. 7–44.

[7] KIRSCH, Winfried. Caecilianismus. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil, Bd. 2, 1995, s. 317–326.

[8] KOMÁREK, Karel. P. Mgr. Josef Olejník, kněz a skladatel liturgické hudby. Olomouc, 2001.

[9] KÜFHABEROVÁ, Božena. Cecilianismus. In Slovník české hudební kultury. Jiří Fukač – Jiří Vysloužil (red.), Petr Macek (ed.). Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 90.

[10] LEMACHER, Heinrich – FELLERER, Karl Gustav. Handbuch der katolischen Kirchenmusik. Essen 1949.

[11] MUSIL, Jiří. K osmdesátinám doc. P. Mag. J. Olejníka. In AUPO, faculta paedagogica, Hudební věda a výchova 7, Musica V. Olomouc, 1996.

[12] NEDĚLKA, Michal. Mše v soudobé české hudbě, Praha 2005.

[13] NOVÁKOVÁ, Marcela. Katolická liturgická hudba v 50. letech 20. století. Seminární práce, Ústav hudební vědy FF UK, Praha, 2005.

[14] NOVÁKOVÁ, Marcela. Katolická liturgická hudba v kontextu hudebního vývoje a politických změn po druhé světové válce. Diplomová práce, Ústav hudební vědy FF UK, Praha, 2008.

[15] PAVLACKÁ, Jana. Josef Olejník a jeho přínos v oblasti liturgické hudby po II. vatikánském koncilu. Diplomová práce, CMTF UP v Olomouci, Olomouc, 1996.

[16] ROZKOVCOVÁ, Radka. P. Josef Olejník a jeho sborové úpravy lidových písní a koled. Diplomová práce, PdF UP v Olomouci, Olomouc, 2006.

[17] SEHNAL, Jiří. Chrámová hudba na Moravě od cyrilské reformy do současnosti. Opus musicum, 2001, roč. 33, č. 4, s. 4–18.

[18] SEHNAL, Jiří. Stručný přehled dějin katolické chrámové hudby. Rosice: Glorie, 1999.

[19] SILNÁ, Ingrid. Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově. Olomouc, 2009.

[20] SLAVICKÝ, Tomáš. K vývoji české kostelní písně v první polovině 20. století. In 70. výročie vydania Jednotného katolického spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Trnava – Bratislava 2008, s. 78–101.

[21] SMUTNÝ, Pavel. Historické kořeny cecilianismu. K významu reformního hnutí. Opus musicum, 1997, roč. 29, č. 3, s. 138–148.

[22] SMUTNÝ, Pavel. Liturgická hudba a muzikologie. Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 2, s. 61–63.

[23] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Preisler, František. In Československý hudební slovník osob a institucí. sv. 2. G. Černušák – B. Štědroň – Z. Nováček (eds.), Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 364.

[24] VIČAROVÁ, Eva. Hudba v olomoucké katedrále, 1872–1985, Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.