Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička

Název: Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [57]-61
Rozsah
[57]-61
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The puppet film Cybernetic Grandmother (1962) by Jiří Trnka with music by Jan Novák represents an example of a critical attitude towards basic premises of cybernetics widely consumed in Czechoslovakia in 1960s after publishing the translation of Norbert Wiener's seminal work. Novák in cooperation with Trnka provides here a certain deconstruction of cybernetic mythology by its own truest means.
Reference
[1] České noviny.cz [online]. c2011 [cit. 2010-02-10]. Jiří Trnka. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jiri-trnka-vdechl-svym-loutkam-zivot/412246.

[2] LÉBL, Vladimír – MOKRÝ, Ladislav. Nové cesty hudby: sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964.

[3] Věk kybernetiky: populární encyklopedie. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1966.

[4] WIENER, Norbert. Kybernetika: neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960.

[5] WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. Praha: Československá akademie věd, 1963.