Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Mariánské Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907–1939

Název: Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Mariánské Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907–1939
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 1, s. 5-23
Rozsah
5-23
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with the educational and artistic activities of the Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Mariánské Hory / Masaryk Institute of Music and Singing from 1907 to 1939. The school was one of the first institutions established under the auspices of societies or associations in Ostrava and during the period under study its organ and music education departments were of fundamental importance, with a large number of artistic events taking place. The Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Mariánské Hory / Masaryk Institute of Music and Singing can be considered a key institution in the history of music education not only in the region, but also in a broader context.
Reference
[1] České Slovo (1935, 1938, 1939).

[2] Dalibor (1900, 1901, 1904).

[3] Lidové noviny (1937).

[4] Moravskoslezský deník (1920, 1935, 1938).

[5] Opavský týdenník (1895–1896).

[6] Ostravský denník (1910, 1914, 1916–1917).

[7] Ostravský kraj (1910, 1912–1917).

[8] Ostrauer Zeitung (1893–1897, 1899, 1902–1903, 1905–1907, 1923, 1925–1926, 1931, 1935, 1938).

[9] Polední ostravský deník (1929).

[10] -a-. Dětem rytmika. Moravskoslezský deník, 26 March 1939.

[11] -ba-. Klavírní večer. České Slovo, 8 May 1938.

[12] -ba-. Kultura-divadlo-film. České Slovo, 10 June 1938.

[13] -ba-. Symfonický koncert. České Slovo, 24 February 1938.

[14] -ba. Večer houslových skladeb Masarykova ústavu. České Slovo, 15 May 1938.

[15] Archiv města Ostravy (AMO), "Základní umělecká škola Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Sokolská, Ostrava-Moravská Ostrava" collection, inventory number 1, chronicle of the Masaryk Institute of Music and Singing.

[16] AMO, XVIII. výroční zpráva Hudební školy Matice Školské v Mar. Horách-Mor. Ostravě za školní rok 1924–25. Mariánské Hory-Moravská Ostrava, 1925, call number A-2650, inventory number 3129.

[17] AMO, XIX. výroční zpráva 1925–1926. Mariánské Hory-Moravská Ostrava, 1926, call number A–2650, inventory number 3129.

[18] AMO, XX. jubilejní výroční zpráva 1907–1927. Moravská Ostrava, 1927, call number A–2650, inventory number 3129.

[19] AMO, XXIV. výroční zpráva 1930–1931. Moravská Ostrava-Mariánské hory, 1931, call number A–2650, inventory number 3129.

[20] AMO, 40. jubilejní výroční zpráva Masarykova městského ústavu hudby a zpěvu s právem veřejnosti v Ostravě. Ostrava, 1947, call number A–2651/1, inventory number 3130.

[21] BALCAR, Milan. Masarykův ústav hudby a zpěvu. Moravskoslezský deník, 20 May 1938.

[22] BALCAR, Milan. Vstup do období závěrečných produkcí hudebních škol. Moravskoslezský deník, 5 May 1938.

[23] dj. Hudební školství v Moravské Ostravě. Lidové noviny, 29 June 1939.

[24] Dr. Matouš – 70 Jahre. Ostrauer Zeitung: Abendblatt, 3 February 1938.

[25] Dva zajímavé večery v Mor. Ostravě. České Slovo, 8 May 1938.

[26] JP-. Večer tanečního mládí. Úspěšný večer mladičké Ostravanky v Luhačovicích. České Slovo, 30 July 1939.

[27] jš. Druhý symfonický koncert ostravský. Lidové noviny, 26 February 1938.

[28] M. B. XI. symfonický cyklus. Moravskoslezský deník, 24 February 1938.

[29] RUML, V. Hudební výchova mládeže na Ostravsku. Hudební kultura – budoucnost národní hudební tvorby. Moravskoslezský deník, 16 April 1939.

[30] TUREČEK, Jaroslav. Památce bratra starosty JUDra Rudolfa Matouše. Věstník pěvecký a hudební, Vol. XLIII, č. 5, 15 May 1939, pp. 67–68.

[31] TYLEČEK, B. Sedmnáct let učitelkou rytmiky. Výchova k hudebnosti a pružnosti. České Slovo, 4 June 1942.

[32] um-x. Hudební výchova mládeže na Ostravsku. Hudba a zpěv, neodlučitelná složka obecné výchovy. Národní politika, 18 April 1939.

[33] -x. Večer rytmického uměleckého tance v Mor. Ostravě. Národní politika, 31 May 1939.

[34] V. P. Hudební konservatoř v Ostravě. České Slovo, 1938 (without further date).

[35] GREGOR, Vladimír. Československá společnost pro hudební výchovu (1934–1938) a mezinárodní dosah její činnosti. 1st ed. Praha: SPN, 1974.

[36] GREGOR, Vladimír – SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. 1st ed. Praha: Supraphon, 1973.

[37] HRADIL, František Míťa. Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace. 1st ed. Ostrava: Profil, 1981.

[38] HRADIL, František Míťa. Hudební tradice v kraji Leoše Janáčka. K 60. výročí trvání lidové školy umění v Ostravě 1. In: 60 let lidové školy v Ostravě. Ostrava, 1967, pp. 5–14.

[39] KADLEČEK, Rudolf. O výchově hudební. Popularisace myšlenky o správné výchově hudební. Moravská Ostrava, 1905.

[40] KADLEČEK, Rudolf. Theorie hmatníku houslového Příruční knížka ku vyučování počátkům hry na houslích pro učitele i žáka. Moravská Ostrava, 1904.

[41] KÖNNEMANN, Arthur. Rascher zum Ziel. Anleitung zur höheren technischen Ausbildung der Hand auf mechanischem Wege. Moravská Ostrava, 1892.

[42] KUSÁK, Jiří. Akademická hudební škola v letech 1891–1917. Hudební výchova. 2016, Vol. 24, No. 4, pp. 4–6. ISSN 1210-3683.

[43] KUSÁK, Jiří. Didactic-Analytical and Content-Related Reflection on the Works by Ostrava Teachers Rudolf Kadleček and Arthur Könnemann in the Context of Specialized Music Education in the Early 20th Century. In: Horizonty umenia 6. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, 2019, pp. 230–240.

[44] KUSÁK, Jiří. Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století. In Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015, pp. 215–221.

[45] KUSÁK, Jiří. Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931–1934. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2015, No. 2, pp. 24–29.

[46] KUSÁK, Jiří. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. Muzikologické fórum. 2016, No. 1, pp. 45–54.

[47] KUSÁK, Jiří. Music Education in Ostrava in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939–1945). Aura musica. 2015, No. 7, pp. 12–19.

[48] KUSÁK, Jiří. Music Education of Ostrava Germans from the 1890's to 1930's. Musik-Bildungs-Anstalt (1893–1931). In: Mezhkul'turnoye vzaimodeystviye v sovremennom muzykal'no-obrazovatel'nom prostranstve. Moskva: Moskovskiy gosudarstvennyy institut kul'tury, Kafedra muzykal'nogo obrazovaniya, 2017, pp. 357–363.

[49] KUSÁK, Jiří Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava. In: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, pp. 253–262.

[50] KUSÁK, Jiří. Ostrava hudebněvýchovná. Hudební výchova, odborná hudební výchova, hudební výchova v učitelské přípravě, hudební lidovýchovné a popularizační aktivity v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945. Ústí nad Labem, 2017, 302 pages. Habilitation Thesis. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta.

[51] KUSÁK, Jiří. K počátkům odborné hudební výchovy v Ostravě od 90. let 19. století na příkladu Akademické hudební školy (1891–1917) Rudolfa Kadlečka. In: Horizonty umenia 3. Zborník z vedeckej webovej konferencie s mezinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015, pp. 151–158.

[52] KUSÁK, Jiří. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890–1918. Odborná hudební výchova. Hudební výchova. 2016, Vol. 24, No. 1–2, pp. 4–7.

[53] KUSÁK, Jiří – MAZUREK, Jan. Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918–1938). Hudební výchova. 2020, Vol. 28, No. 4, pp. 6–10.

[54] MAZUREK, Jan. Hudební skladatelé o sobě (Příspěvek Kulturní rady pro širší Ostravsko hudební kultivaci obyvatel regionu). In Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana. Praha: Divadelní ústav, 2006, pp. 26–34.

[55] MAZUREK, Jan. Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880–1918. Spisy Ostravské univerzity, No. 119. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 1999.

[56] MAZUREK, Jan. K dějinám Hudební a varhanické školy Matice školské v Ostravě-Mariánských Horách (1907–1935). Hudební nástroje. 1995, No. 4, pp. 245–246.

[57] MAZUREK, Jan – KUSÁK, Jiří – ADÁMKOVÁ, Hana. Hudba meziválečného období (1918–1938). In MAZUREK, Jan – STEINMETZ, Karel – ADÁMKOVÁ, Hana et al. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010, pp. 39–76.

[58] POKOJ, O. Hudební ročenka na rok 1928. Brno, 1928.

[59] STEINMETZ, Karel – MAZUREK, Jan – KUBEŠOVÁ, Hana. Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860–1945. Osobnosti, instituce, reflexe. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013.

[60] STEINMETZ, Karel – MAZUREK, Jan – KUSÁK, Jiří et al. Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014.