Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska

Název: Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska
Variantní název:
  • Theoretical background to research into a Mesolithic settlement in the Vysoké Mýto Region
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. [3]-20
Rozsah
[3]-20
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Velká část materiálu datovaného do období mezolitu pochází v Čechách z povrchové prospekce. Spolehlivost takových pramenů, zvláště v případě kamenné štípané industrie, bývá mnohdy diskutována. Tento text se snaží nastínit celkový pohled na kolekci štípané industrie z regionu Vysokomýtska. Věnuje se především teoretickým východiskům studia kolekcí štípané industrie získaných povrchovým sběrem a jejich možnému přínosu k poznávání období mezolitu.
The majority of Bohemian Mesolithic finds come from surface survey. The reliability of this source, especially in the case of lithic assemblages, has often been discussed. The objective of this paper is to outline the theoretical base for studies of lithic collections from surface survey, with particular reference to a case study from the Vysoké Mýto Region. The main issue discussed is how lithic collections from surface survey can contribute to the knowledge of Mesolithic settlement.
Reference
[1] Banning, E. B. 2002: Archaeological survey. New York.

[2] Barton, R. N. E. – Berridge, P. J. – Walker, M. J. C. – Bevins, R. E. 1995: Persistent Places in the Mesolithic Landscape: An Example from the Black Mountain Uplands of South Wales, Proceedings of the Prehistoric Society 61, 81–116. | DOI 10.1017/S0079497X00003042

[3] Binford, L. 1982: The Archaeology of Place, Journal of Anthropological Archaeology 1, 5–31. | DOI 10.1016/0278-4165(82)90006-X

[4] Boeda, E. – Hou, Y. M. – Forestier, H. – Sarel, J. – Wang, H. M. 2012: Levallois and non-Levallois blade production at Shuidonggou in Ningxia, North China, Quaternary International 295, 191–203.

[5] Bordes, F. 1961: Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Bordeaux.

[6] Bordes, F. – Crabtree, D. E. 1969: The Corbiac blade technique and other experiments. Idaho.

[7] Čuláková, K. 2012: Osídlení Sloupnicka před příchodem zemědělců, Orlické hory a Podorlicko 18, 31–58.

[8] Čuláková, K. 2013: Výzkum mezolitického osídlení na k. ú. Vlčkov (okr. Svitavy) v roce 2011, Archeologie východních Čech 3, 5–15.

[9] Dunnell, R. C. 1992: The Notion Site. In: Rossignol, J. – Wandsnider, L. (eds.), Space, Time, and Archaeological Landscapes. New York, 21–41

[10] Ellis, L. 2000: Archaeological method and theory. London.

[11] Evans, J. 1860: On the occurrence of flint implements in undisturbed beds of gravel, sand and clay, Archaeologia 38, 280–307. | DOI 10.1017/S0261340900001454

[12] Evans, J. 1872: The Ancient Stone Implements, Weapons and Ornaments of Great Britain. London.

[13] Foley, R. 1981: Off-site archaeology: an alternative approach for the short-sited. In: Hodder, I. – Isaac, G. – Hammond, N. (eds.), Pattern of the past. London, 157–183.

[14] Fowler, P. J. 1977: Approaches to archaeology. London.

[15] Franzeová, D. 2010: Osídlení pozdního paleolitu a mezolitu v Čechách. Plzeň (magisterská diplomová práce, Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni).

[16] Gallay, A. 2011: Pour une ethnoarchéologie théorique. Paris.

[17] Geribàs, N. – Mosquera, M. – Vergès, J. M. 2010: What novice knappers have to learn to become expert stone toolmakers, Journal of Archaeological Science 37, 2857–2870. | DOI 10.1016/j.jas.2010.06.026

[18] Gilman, A. 1984: Explaining the Upper Palaeolithic Revolution. In: Spriggs, M. (ed.), Marxist Perspectives in Archaeology. Cambridge, 115–126.

[19] Grøn, O. – Kuznetsov, O. 2003: Ethno-archaeology among Evenkian forest hunters. Preliminary results and a different approach to reality! In: Larsson, L. – Kindgren, H. – Knutsson, K. – Loeffler, D. – Åkerlund, A. (eds.), Mesolithic on the Move. Oxford, 216–221.

[20] Hodder, I. 1981: Towards a mature archaeology. In: Hodder, I. – Isaac, G. – Hammond, N. (eds.), Pattern of the past. London,, 1–13.

[21] Isaac, G. L. 1981: Stone Age Visiting Cards: Approaches to Study of Early Hominid Behaviour, Philosophical Transactions of the Royal Society of London 292, 177–188.

[22] Jochim, M. 1998: A Hunter-Gatherer Landscape. London.

[23] Kuna, M. 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry. Praha.

[24] Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

[25] Lamdin-Whymark, H. 2009: Sir John Evans: Experimental flint knapping and the origins of lithic research, Lithics 30, 45–52.

[26] Leakey, L. S. B. 1954: Working stone, bone, and wood. In: Singer, Ch. – Holmyard, E. J. – Hall, A. R. (eds.), A History of Technology. Oxford, 128–143.

[27] Leroi-Gourhan, A. 1964: Technique et langage. Paris.

[28] Leroi-Gourhan, A. 1971: L'homme et la matière. Paris.

[29] Lubbock, J. 1865: Pre-historic times. London.

[30] Magne, M. P. R. 1985: Lithics and livelihood: stone tool technologies of central and southern interior British Columbia. Ottawa.

[31] Meiklejohn, Ch. – Petersen, E. B. – Babb, J. 2009: From single graves to the cemeteries: an initial look at chronology in Mesolithic burial practice. In: Woodman, P. – Wren, G. – Schulting, R. – McCartan, S. (eds.), Mesolithic Horizons. Oxford, 639–649.

[32] Mevel, L. 2013: Les premières sociétés aziliennes: nouvelle lecture de la genèse du phénomène d'azilianisation dans les Alpes du Nord à partir des deux niveaux d'occupation de l'abri de La Fru (Saint-Christophe-la-Grotte, Savoie), Bulletin de la Société préhistorique française 110/4,657–690.

[33] Neustupný, E. 1986: Sídelní areály pravěkých zemědělců, Památky archeologické LXXVII, 226–234.

[34] Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[35] Orton, C. 2000: Sampling in Archaeology. Cambridge.

[36] Pauknerová, K. 2012: Fenomenologický výzkum archeologické lokality, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 17, 141–150.

[37] Peev, P. I. 2009: The Neolithisation of the Eastern Balkan Peninsula and fluctuations of the Black Sea level, Quaternary International 197, 87–92. | DOI 10.1016/j.quaint.2008.04.019

[38] Pelegrin, J. 2002: Principes de la reconnaissance des méthodes et techniques de taille. In: Chabot, J. (ed.), Tell'Atij, Tell Gudeda: Industrie lithique; Analyse technologique et fonctionnelle. Cahiers d'archéologie du CELAT 13, Série archéométrie 3. Québec, 215–226.

[39] Pelegrin, J. 2003: Blade making techniques from the Old World: insights and applications to Mesoamerican obsidian lithic technology. In: Hirth, K. (ed.), Experimentation and Interpretation in Mesoamerican Lithic Technology. Salt Lake City, 55–71.

[40] Pelegrin, J. 2005: Remarks about archaeological techniques and methods of knapping: elements of a cognitive approach to stone knapping. In: Roux V. – Bril, B. (eds.), Stone knapping: the necessary condition for a uniquely hominid behaviour. Mac Donald Institute monograph series. Cambridge, 23–33.

[41] Pelegrin, J. 2007: Réflexions sur la notion de spécialiste dans la taille de la pierre au Paléolithique. In: Desbrosses, R. – Thévenin, A. (eds.), Des grottes de Châtelperron au Musée des Antiquités nationales: hommages à Henri Delporte. Paris, 315–318.

[42] Preston, P. R. 2012: Lithics to landscapes: hunter-gatherer tool use, resource exploitation and mobility during the Mesolithic of the central Pennines, England. Oxford (dizertační práce, Institute of Archaeology, University of Oxford; uloženo v Bodleian Library).

[43] Roux, V. 2007: Ethnoarchaeology: A Non Historical Science of Reference Necessary for Interpreting the Past, Journal of Archaeological Method and Theory 14/2, 153–178. | DOI 10.1007/s10816-007-9030-8

[44] Rozoy, J.-G. 1995: Le mode de vie au Mésolithique. In: Bintz, P. – Thévenin, A. (eds.), L'Europe des derniers chasseurs. Paris, 39–51.

[45] Seetah, K. 2011: Modern analogy, cultural theory and experimental replication: a merging point at the cutting edge of archaeology, World Archaeology 40/1, 135–150. | DOI 10.1080/00438240701843652

[46] Schlanger, S. H. 1992: Recognizing Persistent Places in Anasazi Settlement Systems. In: Rossignol, J. – Wandsnider, L. (eds.), Space, Time, and Archaeological Landscapes. New York, 91–112.

[47] Sklenář, K. 1983: Archaeology in Central Europe: The First 500 Years. New York.

[48] Sobotková, A. – Ross, S. – Nehrizov, G. – Weissová, B. 2010: Tundzha Regional Archaeological Project Kazanluk Survey: Preliminary Report. Spring 2009 and 2010, Studia Hercynia 14, 56–66.

[49] Spikins, P. 1995: Virtual landscapes: GIS and lithic scatters. In: Schoffield, J. (ed.), Lithics in context. London, 95–104.

[50] Svoboda, J. A. (ed.) 2003: Mezolit severních Čech. Brno.

[51] Svoboda, J. A. – Sázelová, S. – Kosintsev, P. A. – Jankovská, V. – Holub, M. 2011: Resources and spatial analysis at actual Nenets campsites: Ethnoarchaeological implications, Journal of Anthropological Archaeology 30, 30–43. | DOI 10.1016/j.jaa.2010.10.002

[52] Šamonil, P. – Král, K. – Hort, L. 2010: The role of tree uprooting in soil formation: A critical literature review, Geoderma 157, 65–79. | DOI 10.1016/j.geoderma.2010.03.018

[53] Šída, P. – Pokorný, P. – Kuneš, P. – Chvojka, O. 2008: Mezolitické osídlení bývalého jezera Švarcenberk (jižní Čechy) v kontextu vývoje přírodního prostředí. In: Beneš, J. – Pokorný, P. (eds.), Bioarcheologie v České republice. České Budějovice, 145–176.

[54] Tilley, C. 1994: A Phenomenology of the Landscape: places, paths and monuments. London.

[55] Tixier, J. – Inizian, M. L. – Reduron, M. – Roche, H. 1995: Technologie de la pierre taillée. Meudon.

[56] Vencl, S. 1990: K současnému stavu poznání kamenných surovin mezolitu, Archeologické rozhledy XLII, 233–243.

[57] Vencl, S. 1991a: On the importance of spatio-temporal differences in the intensity of Palaeolithic and Mesolithic settlement in Central Europe, Antiquity 65, 308–317. | DOI 10.1017/S0003598X00079813

[58] Vencl, S. 1991b: Mezolitické tábořiště v Hřibojedech, okr. Trutnov, Archeologické rozhledy XLIII, 3–28.

[59] Vencl, S. 1995: K otázce věrohodnosti svědectví povrchových průzkumů, Archeologické rozhledy XLVII, 11–57.

[60] Vencl, S. a kol. 2006: Nejstarší osídlení jižních Čech. Paleolit a mesolit. Praha.

[61] Vencl, S. (ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech, díl 2. Paleolit a mezolit. Praha.

[62] Welinder, S. 1998: Pre-Neolithic Farming in the Scandinavian Peninsula. In: Zvelebil, M. – Domanska, L. – Dennel, R. (eds.), Harvesting the Sea, Farming the Forest. Sheffield, 165–174.

[63] Whittaker, J. C. 1991: Flintknapping: making and understanding flint tools. Austin.

[64] Zvelebil, M. – Green, S. W. – Macklin, M. G. 1992: Archaeological Landscapes, Lithic Scatters, and Human Behavior. In: Rossignol, J. – Wandsnider, L. (eds.), Space, Time, and Archaeological Landscapes. New York, 193–226.