Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siècle et ses manifestations dans l'art et l'architecture

Název: Millénarisme des ordres mendiants en Nouvelle Espagne du XVIe siècle et ses manifestations dans l'art et l'architecture
Variantní název:
  • Milenarismus žebravých řádů v Novém Španělsku v 16. století a jeho projevy v architektuře a umění
Zdrojový dokument: Convivium. 2014, roč. 1, č. 1, s. [206]-217
Rozsah
[206]-217
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of this article is to present the monastic architecture of sixteenth-century New Spain and its artistic decoration, specifically mural paintings and sculptural reliefs. The article presents each element of this unique architecture – mainly the innovative ones, such as open chapels, posas chapels, or atrio crosses – as well as the iconographic programme of the sculptural decoration. The article focuses, however, on the interpretation of this architecture and its artistic decoration in terms of their functions in the process of evangelizing the native Mesoamerican population. The term millenarianism is used to refer to the evangelizing activities of the mendicant orders. Of particular interest are the manifestations of these activities in the monastic architecture and art.
Cílem tohoto článku je představit klášterní architekturu Nového Španělska 16. století a její uměleckou výzdobu v podobě nástěnných maleb a reliéfů. Článek postupně seznamuje čtenáře s jednotlivými prvky této jedinečné architektury (soustředí se přitom na prvky nové a vzhledem k evropské klášterní architektuře inovativní, jako jsou otevřená kaple, procesní kaple a atriový kříž), jakož i s ikonografickým programem její umělecké výzdoby. Hlavním úkolem textu je však interpretace této architektury a její výzdoby z hlediska jejich funkcí v procesu evangelizace nativního obyvatelstva Mezoameriky. Termín milenarismus je v článku používán v souvislosti s evangelizační činností žebravých řádů na území Nového světa. Zvláštní zájem je přitom věnován projevům této činnosti v rámci klášterní architektury a umění.