On some basic issues of the theory of functional sentence perspective. II, On Wallace L. Chafe's views on new and old information and communicative dynamism

Název: On some basic issues of the theory of functional sentence perspective. II, On Wallace L. Chafe's views on new and old information and communicative dynamism
Variantní název:
  • K některým základním otázkám funkční perspektivy větné (aktuálního členění větného). II, K pojetí staré a nové informace a výpovědní dynamičnosti u Wallace L. Chafa
Autor: Firbas, Jan
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1987, roč. 17, č. 1, s. [51]-59
Rozsah
[51]-59
  • ISSN
    0231-5351
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Chafe, W. L. (1970). Meaning and the structure of language (Chicago).

[2] Chafe, W. L. (1974). Language and consciousness, Language 50.111—33 (Baltimore). | DOI 10.2307/412014

[3] Chafe, W. L. (1976). Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and point of view, in Li 1976.26-56.

[4] Contreras, H. (1976). A theory of word order with special reference to Spanish (Amsterdam).

[5] Cooper, Ch. R. and Greenbaum, S. (1986). Studying writing: Linguistic approaches, Written communication manual, vol. 1 /(Beverly Hills).

[6] Danes, F. (1964). A three-level approach to syntax, Travaux linguistiques de Prague 1.225—40 (Prague).

[7] Danes, F., ed. (1974). Papers on functional sentence perspective (Prague).

[8] Firbas, J. (1959). Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, Brno studies in English 1.39—68 (Prague).

[9] Firbas, J. (1961). On the communicative value of the modern English finite verb, Brno studies in English 3.79-104 (Prague).

[10] Firbas, J. (1964). On defining the theme in functional sentence analysis, Travaux linguistiques de Prague 1.267-80 (Prague).

[11] Firbas. J. (1965). A note on transition proper in functional sentence analysis, Philologica Pragensia 8.170-6 (Prague).

[12] Firbas, J. (1966). Non-thematic subjects in contemporary English, Travaux linguistiques de Prague 2.239-56 (Prague).

[13] Firbas, J. (1968). On the prosodic features of the modem English finite verb as means of functional sentence perspective, Brno studies in English 7.11 —48 (Brno).

[14] Firbas, J. (1972). On the interplay of prosodic and non-prosodic means of functional sentence perspective, The Prague School of Linguistics and language teaching, ed. by V. Fried, 77—94 (London).

[15] Firbas, J. (1974). Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective, in Danes 1974.11—37.

[16] Firbas, J. (1986). On the dynamics of written communication in the light of the theory of functional sentence perspective, in Cooper and Greenbaum 1986.40-71.

[17] Greenbaum, S. See Cooper, Ch. R. and Greenbaum, S.

[18] Kuno, S., ed. (1975). Harvard studies in syntax and semantics (Harvard).

[19] Li, Ch. N., ed. (1976). Subject and topic (New York).

[20] Mathesius, V. (1939). O tak zvaném aktuálním členění věty, Slovo a slovesnost 5.17'1—4 (Prague). See also Mathesius 1975.

[21] Mathesius, V. (1975). On information-bearing structure of the sentence, transl. of Mathesius 1939 by Tsuneko Olga Yokoyama, in Kuno 1975. 467-80.

[22] Sgall, P., Hajičová, E. and Benešová, E. (1973). Topic, focus and generative semantics (Kronberg, Taunus).

[23] Weil, H. (1844). De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes (Paris).