A note on the to-adjunct and the for-adjunct in their evaluative use

Název: A note on the to-adjunct and the for-adjunct in their evaluative use
Variantní název:
  • K syntaktickým pozicím "to-adjunct" a "for-adjunct" v jejich evaluativním užití
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1987, roč. 17, č. 1, s. [131]-140
Rozsah
[131]-140
  • ISSN
    0231-5351
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bauer, J. and Grepl, M. (1972). Skladba spisovné češtiny [Syntax of standard Czech] (Prague).

[2] Chomsky, Ch. (1965). Aspects of the theory of syntax (Cambridge, Massachusetts).

[3] Danes, F. (1968). Some thoughts on the semantic structure of the sentence, Lingua 21.55—69 (Amsterdam). | DOI 10.1016/0024-3841(68)90038-7

[4] Fillmore, Ch. (1968). The case for case. Universals in linguistic theory, ed. by E. Bach and R. Harms (New York).

[5] Grepl, M. and Karlík, P. (1983). Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty [The grammatical devices of the hierarchization of the semantic structure of the sentence] (Brno).

[6] Halliday, M. A. K. (1967-68). Notes on transitivity and theme in English, Journal of linguistics 3. 37-81, 199-244; 4. 179-215 (London and New York).

[7] Katz, I. J . (1972). Semantic theory (New York).

[8] Macháček, J. (1959). A contribution to the problem of the so-called copulas in Modern English, Philologica Pragensia 2. 14—20 (Prague).

[9] Mathesius, V. (1975). A functional analysis of present-day English on a general linguistic basis, ed. by J. Vachek and transl. by L. Duskova (Prague).

[10] Mrázek, R. (1971), Slovanské konstrukce typu rus. mne ne spitsja [Slavonic constructions of the mne ne spitsja type]. Miscellanea linguistica 119-26 (Ostrava).

[11] Piťha, P. (1971). Remarks on possessivity, The Prague bulletin of mathematical linguistics 16. 33-46 (Prague).

[12] Poldauf, I. (1959). Děj v infinitivu [Action in the infinitive], Slovo a slovesnost 20. 183-202

[13] Poldauf, I. (1966). The third syntactical plan, Travaux linguistiqucs de Prague 1. 241—56 (Prague).

[14] Poldauf, I. (1968). Evaluative predication, Philologica Pragensia 11. 1—12 (Prague).

[15] Poldauf, I. (1972). Factive, implicative, evaluative predicates, Philologica Pragensia 15. 65—92

[16] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language (London).

[17] Zimek, R. (1963). Problematika spony v ruštině v porovnání s češtinou [The problem of the copula in Russian as compared to Czech] (Prague).