A coroner's inquest in eight newspaper versions

Název: A coroner's inquest in eight newspaper versions
Variantní název:
  • Soudní líčení v osmi novinových verzích
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1987, roč. 17, č. 1, s. [107]-121
Rozsah
[107]-121
  • ISSN
    0231-5351
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Crystal, David, and Davy, Derek (1969). Investigating English style (London).

[2] Firbas, J. (1966). Non-thematic subjects in contemporary English, Travaux linguistiques de Prague 2.239-56 (Prague).

[3] Hladký, J. (1961). Remarks on complex condensation phenomena in some English and Czech contexts, Brno studies in English 3.105-18 (Prague).

[4] Kučera, Henry, and Francis, W. Nelson (1967). Computational analysis of present-day American English (Providence, R. I.).

[5] Leech, Geoffrey N. (1966). English in advertising (London).

[6] Thorndike, Edward L., and Lorge, Irving (1944). The teacher's word book of 30,000 words (New York).

[7] Ševečková, Hana (1985). Analysis of the language of English and Czech children's literature (unpublished dissertation, Brno).

[8] Vachek, J. (1961). Some less familiar aspects of the analytical trend of English, Brno studies in English 3.9-78 (Prague).