On FSP functions of the first syntactic element in the English sentence

Název: On FSP functions of the first syntactic element in the English sentence
Variantní název:
  • O funkci anglického prvního větného členu ve funkční větné perspektivě
Autor: Golková, Eva
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1987, roč. 17, č. 1, s. [87]-96
Rozsah
[87]-96
  • ISSN
    0231-5351
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beneš, E. (1959). Začátek německé věty z hlediska aktuálního členění větného /The beginning of the German sentence from the viewpoint of FSP/, Časopis pro moderní filologii 41.205—17 (Prague).

[2] Beneš, E. (1971). Die Besetzung der ersten Position im deutschen Ausgesatz, Fragen der strukturellen Syntax und der kontrastiven Grammatik. Sprache der Gegenwart 17.160—82 (Düsseldorf).

[3] Firbas, J. (1956). Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného /Some notes on the problem of English word order from the point of view of FSP/, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 4.93-107 (Brno).

[4] Firbas, J. (1957). K otázce nezákladových podnětů v současné angličtině /On the problem of non-thematic subjects in contemporary English/, Časopis pro moderní filologii 39.22—42, 165-73 (Prague).

[5] Firbas, J. (1959). Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, Brno studies in English 1.39—68 (Prague).

[6] Firbas, J. (1964). On defining the theme in functional sentence analysis, Travaux linguistiques de Prague 1.267-80 (Prague).

[7] Firbas, J. (1965). A note on transition proper in functional sentence analysis, Philologica Pragensia 8.170-6 (Prague).

[8] Firbas, J. (1982). "Aktuální členění větné", či "funkční perspektiva větná"? /Is 'functional sentence perspective' an equivalent of 'aktuální členění větné'?/, Slovo a slovesnost 43.282—93 (Prague).

[9] Firbas, J. (1986). On the delimitation of the theme, Functionalism in linguistics, ed. by R. Dirven and V. Fried, (Amsterdam).

[10] Masaryková, H. (1977). The beginning of the English sentence, unpublished final-year dissertation (Brno).

[11] Mathesius, V. (1924). Několik poznámek k funkci podmětu v moderní angličtině /Some notes on the functions of the subject in Modern English/, Časopis pro moderní filologii 10.244—8 (Prague).

[12] Svoboda, A. (1981). Diatheme (Brno).

[13] Svoboda, A. (1983). Thematic elements, Brno studies in English 15.49—85 (Brno).

[14] Svoboda, A. (1984). České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění /Czech word-order positions from the viewpoint of functional sentence perspective/, Slovo a slovesnost 45. 22-34, 88-103 (Prague).

[15] Šmilauer, V. (1966). Novočeská skladba /Syntax of Modern Czech/ (Prague).

[16] Uhlířová, L. (1967). K statistickému zkoumání slovosledu /On the statistical research into word order/, Slovo a slovesnost 28.64—70 (Prague).

[17] Uhlířová, L. (1969). Vztah syntaktické funkce větného členu a jeho místa ve větě (Metody a výsledky statistickeho zkoumání) /Relationship between syntactic function and linear position of sentence elements (Methods and results of statistical research)/, Slovo a slovesnost 30.358-70 (Prague).

[18] Uhlířová, L. (1983). Aktuální členění a styl jazykových projevů (na materiále z publicistických textů) /Functional sentence perspective and the style of present-day publicist prose/, Slovo a slovesnost 44.284—94 (Prague).