Socialistický způsob života a estetická výchova

Název: Socialistický způsob života a estetická výchova
Variantní název:
  • Социалистический способ жизни и эстетическое воспитание
    • Socialističeskij sposob žizni i èstetičeskoje vospitanije
  • Die sozialistische Lebensweise und die ästhetische Erziehung
    • Socialističeskij sposob žizni i èstetičeskoje vospitanije
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. [7]-10
Rozsah
[7]-10
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Univerzita Klimenta Ochridského, Sofia